Haberler

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Hilal Memiş Kamacı başvuru sahibi olduğu, Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz’ın danışmanlığını yaptığı “İhracatta Pazarlama İstihbaratı Davranışının İhracat Performansına Etkisinde İhracat Segmentasyon Stratejisi Etkinliğinin Düzenleyici Rolünün Araştırılması” başlıklı projesi “TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu.
Read More
Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı’nın, Arş. Gör. Mustafa Sağlam ile buluş sahibi olduğu “Faz Değiştiren Madde ve Grafit Matris Kullanımı İle Geliştirilen Kompozit Batarya Termal Yönetim Sistemi: Soğutma ve Ön Isıtma İçin Yeni Bir Tasarım” başlıklı patenti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir.
Read More
1 2 3 70
Öğrenci Destek Hattı