Rektör – Prof. Dr. Mahmut AYDIN

        1968 yılında Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde dünyaya gelen rektörümüz Prof. Dr. Mahmut AYDIN, 1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 1991 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim dalında araştırma görevlisi olan rektörümüz, 1993 yılında “Kilise Hukukunun Doğuşu ve Gelişmesi” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Mayıs 1994’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından doktorasını yapmak üzere İngiltere’ye gönderildi. Birmingham Üniversitesi Teoloji bölümüne bağlı Centre For The Study Islam and Christian-Muslim Relations adlı merkezde “Modern Western Christian Theological Understandings of Muslims Since the Second Vatican Council” isimli teziyle 1998’de doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye dönen hocamız, Nisan 1999’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2003 yılında doçent ve 2009 yılında da profesör ünvanını alan rektörümüz, 2008–2012 yılları arasında OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve 2012-2014 yılları arasında da rektör yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Doktora eğitimi esnasında Papalık Gregorian Üniversitesi ve Papalık Oriental Enstitüsünde 3 ay Vatikan’ın İslam ve Müslüman algısı üzerine araştırmalarda bulunan hocamız pek çok uluslararası etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılmış ve Glasgow Hamburg ve Trento Üniversitelerinde de konferanslar vermiştir.

     6 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın takdir ve teveccühleriyle üniversitemizin kurucu rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mahmut AYDIN, Hıristiyanlık, dinler ve kültürlerarası ilişkiler, Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, Dini Çoğulculuk ile İslam ve diğer dinler alanlarında yaptığı çalışmalar ve katıldığı bilimsel toplantılarla uluslararası tanınırlığı olan bir bilim insanıdır.

Öğrenci Destek Hattı