Rektör Yardımcıları

 


 

Telefon: 0 (362) 313 0055 – Dahili: 1011
E-Posta: [email protected]

     1997 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünden 2001 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı ve aynı yıl Atatürk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında “Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama” adlı tezi ile Doktorasını tamamladı. 2009 yılında Bayburt Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak akademik hayata devam etti. Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Enstitü Müdürlüğü gibi görevler yürüttü.

     2013 yılında İktisat Teorisi alanında Doçentlik Unvanını aldı. Doçentlik sonrası süreçte YÖK bursu ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Michigan Technological Üniversitesi School of Business and Economics bölümünde “Natural Resource Economics” konusunda çalışmalar yürüttü. 2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine geçiş yaptı. 2019 yılında Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Profesör olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Telefon: 0 (362) 313 0055 – Dahili: 1021
E-Posta: [email protected]

Üniversite eğitimini 1989 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünü) tamamladı. 1990 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.  Aynı  Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünden (Biyoloji Anabilim Dalı) 1991 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. 1999 yılında YÖK bursuyla gittiği İngiltere Newcastle upon Tyne Üniversitesinde “Chemical Composition of Rhodococcus ruber with Different Growth Conditions” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

2003 yılında Gazi Üniversitesine Yardımcı Doç. Dr. olarak atandı. 2011 yılında doçentlik ünvanını aldı. 2015 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesine geçiş yaptı. 2016 yılında aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. Bu süreçlerde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, rektör danışmanlığı, yüksek okul müdürlüğü , enstitü müdürlüğü, dış ilişkiler koordinatörlüğü ve hayvan deneyleri yerel etik kurul başkanlığı gibi görevleri yürüttü. 2021 yılında Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesine,  Dekan olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Telefon: 0 (362) 313 0055 – Dahili: 1031
E-Posta: [email protected]

1973 yılında Rize’nin İkizdere ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini 1997 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede 1998 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2000 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında da doktorasını tamamladı. 2007 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne geçiş yaptı ve Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2010 yılında Doçent, 2015 yılında da Profesör unvanı aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde; Rektör Vekilliği, Rektör Yardımcılığı, Üniversite Genel Sekreterliği, Tübitak BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinin yanında FEDEK Değerlendirme Takım Üyeliği, YÖKAK Değerlendirme Takım Üyeliği, BAP Komisyonu Başkanlığı, Kalite Koordinatörü, Çay İhtisaslaşma Koordinatörü, Dokap Bölgesi Üniversiteler Birliği Stratejik Kurul Başkanlığı ve Üyeliği, Ulusal Çay Konseyi Danışma Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği gibi çok sayıda kurul ve komisyonlarda görev aldı.

2022 yılında Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne geçiş yaptı ve halen bu üniversitede görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.