Rektör Yardımcıları

 


 

Telefon: 0 (362) 313 0055 – Dahili: 1011
E-Posta: [email protected]

1997 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünden 2001 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı ve aynı yıl Atatürk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında “Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama” adlı tezi ile Doktorasını tamamladı. 2009 yılında Bayburt Üniversitesinde Yrd. Doç. olarak akademik hayata devam etti. Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Enstitü Müdürlüğü gibi görevler yürüttü.

     2013 yılında İktisat Teorisi alanında Doçentlik Unvanını aldı. Doçentlik sonrası süreçte YÖK bursu ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Michigan Technological Üniversitesi School of Business and Economics bölümünde “Natural Resource Economics” konusunda çalışmalar yürüttü. 2015 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine geçiş yaptı. 2019 yılında Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Profesör olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görev Dağılımı

 

Telefon: 0 (362) 313 0055 – Dahili: 1021
E-Posta: [email protected] 

İlköğrenimini Samsun Şehit Cengiz Topel İlkokulu’nda (1992) ortaöğrenimini ise Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı (1999). Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2003) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (2005) lisans eğitimini bitirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde‚ “İlgili Hadisler Bağlamında Çeşitli İnanç Gruplarının Arap Yarımadasından Sürülmesi” konulu yüksek lisansını tamamlamasını (2005) takiben aynı enstitüde başladığı‚ “Hadisin Tespit ve Değerlendirilmesinde Anlama Sorunu” konulu doktorasını bitirdi (2011). Doktora çalışması ‘Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülü’ne layık görüldü (2013).

Londra Üniversitesi, Ürdün Uluslararası İslam Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve Bosna-Hersek Bihaç Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulundu. Londra Üniversitesi’nde bulunduğu dönemde (Eylül 2009 – Haziran 2011) aynı üniversiteye bağlı Hukuk Fakültesi’nde Law, Culture and Society başlıklı master programına devam ederek başarıyla tamamladı. Akabinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimi aldı.

2007 yılından beri akademide ana bilim dalı başkanlığı, lisansüstü eğitim enstitüsü müdür yardımcılığı ve müdürlüğü, üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği, üniversite mütevelli heyeti üyeliği gibi görevlerde bulunan Kesgin’in, yayınlanmış birçok makalesi bulunmakla beraber bazı eserleri şunlardır: Hz. Peygamber ve Öteki (İstanbul: İnsan Yayınları, 2016); Hadisleri Anlama Sorunu (İstanbul: İsam, 2021. -3. baskı-); Ahkâm Hadisleri: Mahiyet, Tarihsel Süreç ve Literatür (İstanbul: Ensar, 2022).

Görev Dağılımı

Telefon: 0 (362) 313 0055 – Dahili: 1031
E-Posta: [email protected]

1973 yılında Rize’nin İkizdere ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini 1997 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede 1998 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve 2000 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında da doktorasını tamamladı. 2007 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne geçiş yaptı ve Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2010 yılında Doçent, 2015 yılında da Profesör unvanı aldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde; Rektör Vekilliği, Rektör Yardımcılığı, Üniversite Genel Sekreterliği, Tübitak BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevlerinin yanında FEDEK Değerlendirme Takım Üyeliği, YÖKAK Değerlendirme Takım Üyeliği, BAP Komisyonu Başkanlığı, Kalite Koordinatörü, Çay İhtisaslaşma Koordinatörü, Dokap Bölgesi Üniversiteler Birliği Stratejik Kurul Başkanlığı ve Üyeliği, Ulusal Çay Konseyi Danışma Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Üyeliği gibi çok sayıda kurul ve komisyonlarda görev aldı.

2022 yılında Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne geçiş yaptı ve halen bu üniversitede görev yapmakta olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görev Dağılımı

Öğrenci Destek Hattı