Genel Sekreter


E-posta
[email protected]

Dahili
Santral : 0 (362) 313 0055 – 1041
Genel Sekreterlik : 0 (362) 313 01 04

İlköğrenimini Samsun Şehit Cengiz Topel İlkokulu’nda (1992) ortaöğrenimini ise Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı (1999). Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2003) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (2005) lisans eğitimini bitirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde‚ “İlgili Hadisler Bağlamında Çeşitli İnanç Gruplarının Arap Yarımadasından Sürülmesi” konulu yüksek lisansını tamamlamasını (2005) takiben aynı enstitüde başladığı‚ “Hadisin Tespit ve Değerlendirilmesinde Anlama Sorunu” konulu doktorasını bitirdi (2011). Doktora çalışması ‘Hadis ve Siret Araştırmaları Ödülü’ne layık görüldü (2013).

Londra Üniversitesi, Ürdün Uluslararası İslam Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve Bosna-Hersek Bihaç Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulundu. Londra Üniversitesi’nde bulunduğu dönemde (Eylül 2009 – Haziran 2011) aynı üniversiteye bağlı Hukuk Fakültesi’nde Law, Culture and Society başlıklı master programına devam ederek başarıyla tamamladı. Akabinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimi aldı.

2007 yılından beri akademide ana bilim dalı başkanlığı, lisansüstü eğitim enstitüsü müdür yardımcılığı ve müdürlüğü, üniversite yönetim kurulu ve senato üyeliği, üniversite mütevelli heyeti üyeliği gibi görevlerde bulunan Kesgin’in, yayınlanmış birçok makalesi bulunmakla beraber bazı eserleri şunlardır: Hz. Peygamber ve Öteki (İstanbul: İnsan Yayınları, 2016); Hadisleri Anlama Sorunu (İstanbul: İsam, 2021. -3. baskı-); Ahkâm Hadisleri: Mahiyet, Tarihsel Süreç ve Literatür (İstanbul: Ensar, 2022).