Rektör Danışmanları

Tel: 0 (362) 313 00 55 – Dahili: 1506
E-Posta: [email protected]

 

1969’da Samsun / Terme / Yukarı Söğütlü Köyü’nde doğdu. İlkokulu Yukarı Söğütlü Köyü İlkokulu’nda, ortaokulu ve liseyi Terme Lisesi’nde (1985) bitirdi. Lisans eğitimini Elazığ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde (1990) tamamladı. 1991-1993 yılları arasında Samsun Salıpazarı Lisesi’nde Tarih Öğretmenliği yaptı. Aynı yıllar arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılında ÖSYM tarafından yapılan “Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görecek Adayları Seçme Sınavı (1993-YLS)”nı kazanarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. İlgili sınav gereği 1994’de doktora yapmak üzere Almanya’ya gitti. 1999’da Berlin Humboldt Üniversitesi (Almanya) Tarih Enstitüsü Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamlayarak yurda döndü. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2003’te yardımcı doçent, 2005’te Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında doçent oldu. 2009’da Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne naklen geçiş yaptı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin kuruluş yapılanmasında çeşitli birimlerde görev alarak kurucular arasında yer aldı. Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. 2010’da Profesör oldu. Ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı (2010-2011) ve Edebiyat Fakültesi kurucu Dekanı olarak (2010-2016) görev yaptı. 2019’da Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’ne naklen atandı. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına katıldı ve “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Sosyal İşler Alt Komisyonu Üyeliği’nde bulundu. 2000-2001 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen “Şer’iye Sicillerine Göre Tokat’ın Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1771- 1840) adlı projede proje yardımcısı olarak görev yaptı. Yine 2002-2005 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı destekli “Karadeniz Şehirlerinin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1785-1840) I: Tokat-Trabzon-Samsun” adlı İleri Araştırma Projesini yürüttü. Osmanlı şehir tarihi,
modernleşme tarihi, Osmanlı-Alman askeri ve iktisadî ilişkileri üzerine uluslar arası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve sempozyum bildirileri bulunmaktadır.  Ayrıca “Bir Âyanın Yaşamından Kesitler: Zile Âyanı İlbaşıoğlu Küçük Ahmed Ağa”, “Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I: Tokat (1771–1853)” ve “Die europäische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich von 1908 bis 1914” (Doktora Tezi, Berlin 1999) adlı 3 kitabı bulunmaktadır. Çeşitli konularda panel, konferans, toplantı ve yerel TV konuşmasına katıldı.
Evli ve üç çocuk babasıdır. Halen Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 12.02.2021’de Samsun Üniversitesi Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

 

 

 

Tel: 0 (362) 313 00 55 – Dahili:
E-Posta: [email protected]

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu (2000). Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladığı “Mimari Otonomi ve Medeniyet Ben-idraki Kavramları Bağlamında Turgut Cansever Projelerinde Biçim, İşlev, Yapı ve Anlam Analizleri” isimli teziyle (2005) yüksek mimar ve “Mimar Mehmed Ağa ve Dünyası: Risâle-i Mi‘mâriyye Üzerinden 16. ve 17. Yüzyıl Osmanlı Zihniyet Kalıplarını ve Mimarlığını Anlamlandırma Denemesi” başlıklı teziyle (2009) doktor unvanı aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi (2001-2009), Mardin Artuklu Üniversitesi (2009-2015), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (2015-2018) ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde (2018-2020) öğretim üyesi olarak çalıştı. Mardin Artuklu ve İstanbul Şehir Üniversiteleri Mimarlık Fakültelerinin kuruluş çalışmalarını yürüttü, çeşitli idari görevlerde bulundu. Halen Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmaktadır.

İdrak ve İnşa: Turgut Cansever Mimarlığının İki Düzlemi (Klasik: İstanbul 2009, 2019),Trabzon Kent Mirası: Yer-Yapı-Hafıza (Ö. İ. Tuluk ile birlikte, Klasik: İstanbul 2010, Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Trabzon 2021), Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim II (Y. Uğur v.dğr. ile birlikte, Ümraniye Belediyesi: İstanbul 2019), Trabzon Kent İçi Kültür Varlıkları Envanteri (H. Özen v.dğr. ile, Trabzon Valiliği: Trabzon 2010) başlıca kitaplarıdır. Ayrıca Ufkî Şehir: Turgut Cansever’in İzinde (Klasik: İstanbul 2016) ve Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarayevo’da Mahalle / Jedan Graditelski Pokusaj: Mahale u Trabzonu i Sarajevu (Nüans: İstanbul 2007) adlı eserler ile Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi adlı eserin “Mimari” başlıklı 8. cildinin (İSAM – İBB Kültür AŞ.: İstanbul 2015), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin “Türk Mimarlık Tarihi” özel sayısının (7/13, 2009/1) ve Şehir&Toplum dergisinin “Turgut Cansever” özel sayısının (sy. 12, Aralık 2018 – Mart 2019, A. Arlı ile birlikte) editörlüğünü yaptı.

Akademik çalışmalarını mimarlık tarih yazımı, İslâm coğrafyasında mimarlık, 16-17. yüzyıllarda Osmanlı mimarisi, 20-21. yüzyıllarda mimarlık kuramları ve  uygulamaları, Turgut Cansever, “ufkî şehir”, Trabzon, Mardin ve İstanbul şehir tarihi gibi konu ve alanlarda sürdürmektedir.

ACADEMIA  

 

 

Tel: 0 (362) 313 00 55 – Dahili: 2114
E-Posta: [email protected]

Melahat Cihan İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Anabilim dalından 2011’de yüksek lisans, 2017’de doktora derecelerini aldı. 2011-12 yıllarında Türk Hava Kurumu Üniversitesinde, 2012-17 yılları arasında Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018 Ocak ayı itibariyle Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışmalarına devam etmektedir.

İTÜ-Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarında tamamlanmış̧ ve Eylül 2009’da Hindistan’dan uzaya fırlatılmış Türkiye’nin ilk uydularından biri olan İTÜpSAT-1 uydu projesinde görev almış, bu projede yapısal tasarım ve testler üzerine çalışmalarda bulunmuştur. 2010-11 yılları arasında İTÜ-Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı tarafından yürütülen İTÜpSAT-II projesinde uydu yapısal tasarımı görevini tamamlamıştır. 2018 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen ilk roket yarışmasında, akademik danışman olarak öğrencileri ile katıldığı Kızılırmak roketi ile yüksek irtifa kategorisinde ikincilik derecesini almışlardır. Uzmanlık alanları, roketlerin dinamik kararsızlıkları, roket itki sistemleri ve uzay araçlarının tasarımı üzerinedir.