Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONU

KALİTE KOMİSYON TEMSİLCİLERİ
Üye Adı Temsil Ettiği Birim
Prof. Dr. Mahmut AYDIN

Prof. Dr. Ali BİLGİN

Doç. Dr. Adem SORUÇ

Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN

Doç. Dr. İlyas KARASU

Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ

Doç. Dr. Hüseyin TEMİZ

Doç. Dr. Erdinç YAVUZ

Doç. Dr. Pınar Naile ÖĞÜTEN

Doç. Dr. Zeynep CEYLAN

Doç. Dr. Zafer CÖMERT

Doç. Dr. Cumhur TÜRK

Dr .Öğr. Üyesi Saadet GÜNDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜL

Öğr. Gör. İsmail BALKABAK

Öğr. Gör. Ali Samet AYVAZ

Ahmet Emin ŞEN

Samet KOP

Ruhi KIRSÜLEYMANOĞLU

Muhammed Turan ASLAN

Öğr. Gör. Emine ÇAVUŞ

Rektör

Kalite Koordinatörü

Genel Sekreter

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sivil Havacılık ve Yüksekokulu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Kavak Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı

Personel Daire Başkanlığı (Şef)

Öğrenci Temsilcisi

Kalite Koordinatörlüğü (Raportör)

Öğrenci Destek Hattı