Sıfır Atık Kurulu

SIFIR ATIK KOMİSYONU
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ Başkan
Doç. Dr. Anıl SAZAK ÇAMAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sema ARIMAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aydemir Güralp URAL Üye
Öğr. Gör. Sevcan EKMEKÇİOĞLU Üye
Öğr. Gör. Ozan KARAHAN Üye
Tayfun ŞENER Üye