Uzaktan Eğitim İzleme ve Koordinasyon Kurulu

Uzaktan Eğitim İzleme ve Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK Rektör Yardımcısı Başkan
Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye
Doç. Dr. Zafer CÖMERT Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul SUNAN Ö.B. Havacılık ve Uzay Bil. Fak. Üye
Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim DÜZENLİ İMimarlık ve Tasarım Fak. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal YILMAZ Sivil Havacılık Yüksekokulu Müd. Üye
Dr. Öğr. Üyesi Özgür TONKAL Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üye
Dr. Tuğba DURMUŞ Sürekli Eğitim Merkezi Üye
Öğr. Gör. Funda KAYLAR Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Üye