İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ Rektör Yardımcısı/Başkan
Öğr. Gör. Dr.Batuhan ÖZAKIN Öğretim Görevlisi/İş Güvenliği Uzmanı
İş Yeri Hekimi
Tayfun ŞENER Genel Sekreter Yardımcısı/Üye
İbrahim TAN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı/Üye
Özgür ÖZMEN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı/Üye
Tuncay TÜRKOĞLU Hukuk Müşaviri/Üye
Kadir CENG Döner Sermaye İşletme Müdürü/Üye
Ruhi KIRSÜLEYMANOĞLU Şef/Çalışan Temsilcisi (Memur)
M. Sadık UNAT Güvenlik Görevlisi/Çalışan Temsilcisi (İşçi)