İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Prof. Dr. Salih KESGİN Rektör Yardımcısı/Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Batuhan ÖZAKIN Öğretim Üyesi/İş Güvenliği Uzmanı
İş Yeri Hekimi
Tayfun ŞENER Genel Sekreter Yardımcısı/Üye
İbrahim TAN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı/Üye
Özgür ÖZMEN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı/Üye
Tuncay TÜRKOĞLU Hukuk Müşaviri/Üye
Kadir CENG Genel Havacılık İşletmesi Sorumlu Müdürü/Üye
Ruhi KIRSÜLEYMANOĞLU Şef/Çalışan Temsilcisi (Memur)
M. Sadık UNAT Güvenlik Görevlisi/Çalışan Temsilcisi (İşçi)
Öğrenci Destek Hattı