Kasım 15, 2023

Day

Ticaret Bakanlığı tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üniversiteli gençlerimizin “Türkiye Yüzyılında Ekonominin Lokomotifi Olarak İhracatın Artırılması” temasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amacıyla bir makale yarışması gerçekleştirilecektir. Makale yarışmasına lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilmekte olup yarışmayla ilgili detaylı bilgiye https://ticaret.gov.tr/100yilyarisma web adresinden ve ekli Afiş...
Read More
Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü’nün 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi düzenleyeceği ‘Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA)’ seminerlerinin ikincisi olan “Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi” adlı semineri 23 Kasım 2023 tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirilecektir.
Read More
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Genel İngilizce A1 – A2 Sertifika Programı açılmış olup program ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://esertifika.comu.edu.tr/tr/sertifika/genelingilizce-a1-a2-sertifika-programi-279 adresinden erişim sağlanmaktadır.  
Read More
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden “The Eurasian Journal fo Medicine” isimli bilimsel derginin (Ekim-2023) 55. cilt 3. sayısı https://www.eajm.org/EN adresinde açık erişimli online (çevrimiçi) olarak yayımlanmıştır. PubMed Central, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, CNKI, TUBITAK ULAKBIM TR Index, Scopus, DOAJ, EBSCO, CINAHL, ProQuest, Gale ve CAS gibi ulusal-uluslararası indekslerce taranarak...
Read More
Kahramanmaraş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 11.12.2023 – 22.12.2023 tarihleri arasında ‘Temel Düzey Bilgisayar Destekli 3D Modelleme ve Analiz (SOLİDWORKS)’ başlıklı eğitim (Ekatılım belgeli, 18 saat) çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Eğitim programına ve kayıt süreçlerine ilişkin detaylı bilgilere https://www.istiklal.edu.tr/sem adresinden ulaşılabilmektedir.
Read More
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AFSÜ TTO) tarafından düzenlenen 7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı, “Ulusal ve Uluslararası Ticaret Potansiyeli” ana temasıyla 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecektir. Hem ilgili akademisyenlerin hem de tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri, bitkisel ilaç ve gıda takviyesi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ve girişimcilerin değerli katkılarının alınacağı...
Read More
Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali “Sosyalfest” etkinliği Karabük Üniversitesi tarafından 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük’te düzenlenecektir. “Sen de Yerini Al” sloganıyla “üniversite”, “lise” ve “ortaokul” olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek “Sosyalfest”, toplumsal konularda yenilikçi veya sorun çözme odaklı alternatif yaklaşımlar geliştirmek üzere toplumun her kesiminden paydaşı bir araya getirmektedir. Bu bağlamda...
Read More
Çukurova Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, 02.04.2019 tarih ve 2019/3 sayı ile yayımlanan ‘‘Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanan program kapsamında, Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİDAM) bünyesinde 20 Kasım -1 Aralık 2023...
Read More
Ağrı Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yılda 3 defa yayınlanan “Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi” Ekim 2023 tarihi itibari ile 1 yıllık arşivini oluşturmuştur. Fakültenin, Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi makale başvuruları hakkında detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/agrimedical linkinden ulaşılabilmektedir.  
Read More
Çalışma ve Güvenlik Bakanlığımızın yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Projesi” kapsamında 15.11.2023 tarihinde “Uluslararası Geleceğin İyi İşleri Konferansı ve Proje Kapanışı Etkinliği” yapılması planlanmaktadır. Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.  
Read More
Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Heybet Kılıç’ın kongre başkanlığını yürüttüğü 8. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2024) Hidrojen Teknolojileri Derneğinin koordinatörlüğünde 12-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde Diyarbakır’da (https://ihtec2024.org/) yapılacaktır.
Read More
Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde 6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı, 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Türkiye’de doğrudan havacılık yönetimine odaklanan ilk uluslararası konferans niteliğinde olan Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı (INTAVIC), 2012 yılından itibaren iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Konferansta, havacılık sektöründe...
Read More
1 2