Eylül 15, 2023

Day

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nazife ÜLKER ERTUĞRUL’un yürütücüsü olduğu “Meteorin-like Proteininin Dişi Sıçanlarda Üreme Aksı ve Fertilite Üzerindeki Etkinliğinin Orta Şiddetli Egzersiz ile Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması” başlıklı projesi “TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Projenin amacı ise Egzersiz-indüklü bir hormon olan ve tüm vücut...
Read More
Öğrenci Destek Hattı