Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesinden Bir TÜBİTAK Proje Başarısı Daha

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nazife ÜLKER ERTUĞRUL’un yürütücüsü olduğu “Meteorin-like Proteininin Dişi Sıçanlarda Üreme Aksı ve Fertilite Üzerindeki Etkinliğinin Orta Şiddetli Egzersiz ile Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması” başlıklı projesi “TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Projenin amacı ise Egzersiz-indüklü bir hormon olan ve tüm vücut enerji metabolizmasını düzenleyen meteorin-like proteininin dişi sıçanlarda hipotalamus-hipofiz-ovaryan aks, fertilite ve polikistik over sendromuna bağlı gelişen infertilite üzerindeki rolünü orta şiddetli egzersiz ile karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Özellikle bu etkileri orta şiddetli egzersiz ile karşılaştırarak incelemeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz, TÜBİTAK projelerindeki başarısını sürekli olarak artırarak araştırma-geliştirme kültürünü akademisyenlere ve öğrencilere kazandırma hedefine her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Bu yönüyle Üniversitemiz, bilimsel araştırmalara ve inovasyon faaliyetlerine önem veren bir akademik çevrenin gelişimini desteklemektedir.

Öğrenci Destek Hattı