Görev Dağılımı

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Prof. Dr. Salih KESGİN
Akademik Birimler
–    İlahiyatFakültesi

–    Lisansüstü Eğitim Ensititüsü

–    Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

–    Kavak Meslek Yüksekokulu

–    Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları

Daire Başkanlıkları
–    Personel Daire Başkanlığı(Yazışmalar)

–    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

–    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

–    Hukuk Müşavirliği

Araştırma ve Uygulama Merkezleri
–    Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

–    Düşünce Ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

–    Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

–    Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koordinatörlükler ve Komisyonlar
–    Uluslararası İlişkiler Ofisi

–    Kurumsal İlişkiler Ofisi 

–    Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

–    Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

–    Farabi ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü

–    Etik Kurulu

–    Sıfır Atık Kurulu

–    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Diğer Birimler
–    Memur ve İşçi Sendikaları İşlemleri

–    Senato ve Yönetim Kurulu

–    Etkinlikler ve Organizasyonlar

–    Engelli Öğrenci Birimi

Öğrenci Destek Hattı