Kasım 21, 2023

Day

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hülya Yılmaz’a ait doktora programı kapsamında yürüttüğü “Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörleri Belirleme” adlı bilimsel çalışması anketine katılım ile ilgili anket linki aşağıda belirtilmiştir. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__sTEdZBUMjdSV1FBUDBTRElMSEVIVDNDSVVRTEFSOC4u
Read More
Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü koordinatörlüğünde, Türkiye, Fas, Hollanda ve Mısır’dan kurumların oluşturduğu konsorsiyum tarafından yürütülen ve H2020 Food Systems and Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen “Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa: Trade, Climate Risk and Adaptation (CREATE)” adlı projenin kapanış toplantısı...
Read More