Eylül 18, 2023

Day

Üniversitemiz Uçuş Akademisi Personelimiz Furkan Koçal’ın dedesi vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
Read More
Üniversitemiz Ballıca Kampüsünde yer alan 60 adet 1000 metrekarelik ve 3 adet 5000 metrekarelik alana sahip olan endüstri mirası tütün kurutma depoları ve hangarları, Üniversitemiz tarafından fakülteler, atölyeler, laboratuvarlar, sosyal merkez ve teknopark gibi farklı işlevlere dönüştürülmeye devam ediyor. 2019’dan bugüne kadar 28 hangarın restorasyonu ve dönüşümü tamamlandı. Bu çerçevede Tasarım, Mimarlık ve Şehir Çalışmaları...
Read More
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hukukçuları, akademisyenleri, kamuda ve sivil toplum örgütlerinde çalışan uzmanları bir araya getirerek, ulusal insan hakları koruma mekanizmalarının kuruluş sürecini, yapısını, işleyişini ve insan haklarını koruma işlevlerine yönelik konuların paylaşılmasını ve tartışılmasını hedefleyen “Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları” konulu sempozyum 11-12 Aralık...
Read More
Toros Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2023 tarihinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi” ilişkin davet yazısı iletilmekte olup, kongre ile ilgili detaylara “tr.iksadkongre.com” linki üzerinden ulaşılabilmektedir.
Read More
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, Ocak 2024 tarihinde yayımlanacak olan 12. Sayısı için makale kabulüne ve hakemlik başvurularına açılmıştır. İnsan haklarıyla ilgili bilimsel nitelikli makale, derleme, çeviri ve inceleme gibi çalışmalara yer verildiği dergide özgün ve insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturacak nitelikte Türkçe ve...
Read More
Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanmakta olan “Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi“nin Ekim 2023 sayısı yayınlanmıştır. Derginin 2023 Yılı Aralık ayı sayısı için makale kabul süreci devam etmektedir. Söz konusu dergiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/biibfed adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.
Read More