Uzaktan Öğretim

Uzaktan Öğretim

1-Senkron ve Asenktron Uygulamalar

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19) salgını dolayısıyla, üniversitemizde 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi 6. haftasından itibaren tüm akademik birimler derslerinin eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) olarak uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürmektedir. 

SAMÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından akademik personelin ve öğrencilerin hizmetine sunulan öğrenme yönetim sistemi üzerinden uzak eğitim faaliyetleri planlanmış ve uygulamaya konumuştur.

Tüm uzaktan eğitim faaliyetleri, üniversitemiz Senatosunca 27.04.2020 tarih ve 2020/54 numaralı senoto kararı ile alınan Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları dikkate alınarak yürütülmektedir. 

Tüm dünyada baş gösteren COVID-19 pandemisi nedeni ile Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda olmak üzere Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yolu ile yürütülmektedir. Pandemi dönemi uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere SAMÜ COVID-19 web sayfası kullanıma sunulmuştur.

Bu sayfada, Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde uygulanmakta olanUzaktan Eğitim süreci faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere öğrencilerimiz aktif bir şekilde sisteme dahil edilmesi sağlanmıştır.

Öğrencilerin UZEM faaliyetlerine haftanın tüm günlerinde, hem hafta içi hemde haftasonu katılım sağladıkları görülmüştür.

Öğrenme yönetim sisteminin günün 24 saatinde aktif bir şekilde kullanıldığı ve özellikle 09:00 – 23:00 saatleri arasında sistem kullanımının yoğunlaştığı görülmüştür.

2-Sınav Uygulamaları

Sınavlar uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Ara Sınavların dersin yapısı, uygulama esasları ile birlikte ölçme ve değerlendirme kriterleri de dikkate alınarak çevrimiçi sınav ya da ödev yöntemiyle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Çevrimiçi sınavlar için çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli, eşleştirme ve açık uçlu soruların sorulabildiği bir ortam hazırlanmıştır. Çevrimiçi sınavlar gözetimsiz olarak internet üzerinden yapılmakta ve genel başarıya etkisi %40’ı geçmeyecek şekilde değerlendirilmektedir.

Uzaktan öğretim yoluyla 03 Nisan 2020 ve 08 Mayıs 2020 tarihleri arasında çevrimiçi sınavların düzenlendiği görülmektedir. Aynı gün içerisinde maksimum 39 oturumun düzenlendiği ve toplamda 1665 öğrencinin düzenlenen oturumlara katılım sağladığı görülmüştür.  Söz konusu tarih aralığında sadece tek bir sınavın yapıldığı oturuma ise 37 öğrenci katılım sağlamıştır. Çevrimiçi sınavlar ve sınavlara katılan öğrenci sayılarına ait detayları aşağıdaki şekiller ve tablolarda sunulmuştur.

Aşağıda 26/03/2020 ve 10/05/2020 tarihleri arasında öğrencilerimizin öğrenme yönetim sisteminde geçirdiği detaylı erişim zamanı dikkate alınmıştır. Bu kapsamında 46 günlük zaman dilimi içerisinde öğrencilerin sistem üzerindeki içeriklere gün başına:

  • Minimum 46 saat
  • Maksimum 3247.7 saat
  • Ortalama 1535 saat

erişim sağladığı görülmüştür.

3-Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak gerekli eğitimler öncelikle akademik personele verilmiştir. Kullanılan öğrenme yönetim sistemine ait tüm detaylar için kılavuzlar hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 

Sisteme giriş yapma, faaliyetlere katılma ve çevrimiçi eğitim araçlarını kullanma hususundaki tüm konular için Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordine bir şekilde çalışmaktadır. 

Bilgilendirme ve destek çalışmaları çevrimiçi portallar, forumlar, eposta ve SMS yöntemiyle yürütülmektedir. 

4- Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Öğrencilere yönelikte uzaktan eğitim faaliyetlerinin UZEM aracılığı ile nasıl verileceğine dair, görsel sunumlar yapılmış ve gerekli eğitimler düzenlenmiştir. Bununla birlikte duyurularla bilgilendirmeler yapılmış, olası karşılaşılabilecek sorunlara karşı çözüm önerilerini içeren kılavuzlar hazırlanıp yayımlanmıştır.  Öğretim elemanlarının karşılaştığı sorunlarla ilgilenmek ve çözüm sağlamak üzere ilgili personeller görevlendirilmiştir. Destek çalışmaları kapsamında eposta, telefon ve SMS servisleri de kullanıma açılmıştır. 

05 Mayıs 2020
1.961 kez görüntülendi