Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat TarihçiliğiAralık 4, 2020, Cuma
10:00-16:30

Yaşamı süresince edebiyat, tarih, siyaset, hukuk, iktisat, din gibi farklı disiplinlerden yazdığı onlarca eser ve yaptığı önemli çalışmalarla Türkoloji çalışmalarının ve edebiyat tarihi yazımının Türkiye’de kurucu ismi olarak kabul edilen M. Fuad Köprülü’yü doğumunun 130. yılında Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 4 Aralık 2020, Cuma günü ‘Usulden Yönteme: M. Fuad Köprülü’nün Edebiyat Tarihçiliği’ başlıklı programla anıyoruz. Online toplantı platformu Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik Selim Sırrı Kuru‘nun açılış konuşması ile başlayacak ve üç farklı panelle devam edecektir.

Program öncelikle “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” isimli makalesi odağında Köprülü’nün Türk edebiyat tarihçiliğine ilişkin önerdiği yeni “usul”ü yirminci asır bilimselci “yöntem” (method) tasarımıyla ilişkisi eşliğinde bir kritiğe tabi tutmayı amaçlamaktadır. Köprülü’nün bu usulü Türk edebiyatının farklı dönem ve sorunlarına odaklanırken ne ölçüde sürdürebildiği programın ikinci ilgisini teşkil etmektedir. Son olarak programda edebiyat tarihi yazımının mevcut sorunları, edebiyat eserlerinin anlaşılması ve açıklanmasında yöntemin imkân ve sınırlılıkları, Köprülü’nün edebiyat tarihine dair söylediklerinin bugün nasıl anlaşılması gerektiği gibi konuların tartışılması amaçlanmaktadır. Bu program aracılığıyla bir yandan Köprülü’yü doğumunun 130. yılında anarken bir yandan da Köprülü vesilesiyle Türk edebiyatı tarihi ve edebiyat tarihi yazımının güncel mesele ve sorunlarına değinmeyi arzuluyoruz.

Program ücretsiz ve herkese açıktır, rezervasyona gerek yoktur. Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmektedir.

Detaylı bilgi için: [email protected]


PROGRAM

Açılış Konuşması, 10.00-10:20 (Zoom linki)

• Selim Sırrı Kuru: Edebiyatı Dizgeye Getirmek: Köprülü’nün İlk Darbesi Olarak “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul”

10:20-10:30 Ara

1. Panel, 10:30-12:00 (Zoom linki)

Oturum Başkanı: Selim Sırrı Kuru

• Şaban Sağlık: Köprülü’nün Usul Makalesi Bağlamında “Belirlenmiş Anlam Kodlarını Tartışmaya Açmak” 

• Halim Kara: Osmanlıdan Cumhuriyete: Türkiye’de Modern Edebiyat Tarihçiliğinin Oluşumu

• Günil Özlem Ayaydın Cebe: Edebiyat Tarihinde Usul mü, Ulus mu?

12:00-13:00 Öğle Arası

2. Panel, 13:00-14:30 (Zoom linki)

Oturum Başkanı: Şaban Sağlık

• Fatih Altuğ: “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” Makalesinde Tekâmül

• Alphan Akgül: Durağandan, Devinime: Kurucu Edebiyat Tarihsel İnşaya Niçin İhtiyaç Duyar?

• Atiye Gülfer Gündoğdu: Köprülü ve Jauss’ta Edebiyat Tarihi Yazımı ve Alımlama Sorunu

• Mustafa Uğur Karadeniz: M. Fuad Köprülü’nün Klasik Edebiyat Estetiğine Dair Eleştirilerine Bir Cevap

14:30-15:00 Ara

3. Panel, 15:00-16:30 (Zoom linki)

Oturum Başkanı: Günil Özlem Ayaydın Cebe

• Emrah Pelvanoğlu: Ahmet Hamdi Tanpınar ve XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde Tarihsel İmgelem

• Mustafa Altuğ Yayla: Bir Köprülü Mirası?: Diyâr-ı Rûm‘un İslami Edebi Kültüründeki “Yabancı” Tesirler Sorunu

• Kaan Kurt: Köprülü’nün Edebiyat Tarihi Yazımında Metinlerarasılığın Yeri

• Servet Gündoğdu: Köprülü’nün Edebi Topos’unda Müphemiyet Olgusu: Tarih ve Yorum

 

 

17 Kasım 2020
794 kez görüntülendi