Trakya Üniversiteler Birliği II. Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu: Gelecekte Tıp Eğiticisinin Rolleri

Birincisi Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde “Tıp Eğitimi Programlarının Akreditasyon Süreçleri” teması ile 23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu’nun ikincisi 8 Aralık 2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum tıp fakültelerinden alanında uzman isimlerin, tıp eğitimi alanının ulusal düzeyde temsilini yürüten dernek temsilcilerinin sunumları ile “Gelecekte Tıp Eğiticisinin Rolleri” teması ile gerçekleştirilecektir. Anılan program ekte sunulmuş olup sempozyuma https://zoom.us/j/97119471726?pwd=WlRLSkVIb1JkYVVVWU5DdUpEMGdqQT09 adresinden ulaşılmaktadır.