Samsun Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Uygulama Esasları

Samsun Üniversitesi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Uygulama Esasları

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz,

2020-2021 Eğitim Öğretim yılının Güz yarıyılında, derslerin geleneksel eğitim yöntemleriyle yani yüz yüze yürütülmesi esastır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan ve devam eden salgın dolayısıyla Güz döneminde, tamamen veya kısmen uzaktan eğitim için planlama yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Bu sebeple 2019-2020 Bahar döneminin 6. Haftasından itibaren yürüttüğümüz Uzaktan Eğitim uygulamalarından edindiğimiz tecrübeler ile derslerin yürütülmesinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yüz yüze eğitimden alınan verime en yakın hale ulaşıp eğitim kalitesini sağlamaya devam etmek amacıyla üniversitemiz altyapı ve yazılım imkânlarını geliştirmektedir. Önümüzdeki Güz döneminde uzaktan eğitimin mümkün olan en etkin şekilde yürütülebilmesi ve salgın risklerinin azaltılması için aşağıdaki temel husus ve yaklaşımlar Senato tarafından karara bağlanmıştır:

Hazırlık Sınıfı

Yabancı Dil Hazırlık sınıfları tamamen uzaktan eğitim ile yapılacaktır. Bu eğitimler etkileşimli olarak senkron çevrimiçi oturumlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca dersler kaydedilerek öğrenme yönetim sistemine yüklenecek ve asenkron olarak da öğrencilerimiz tarafından takip edilebilecektir.

5i Dersleri

Bütün programlarda mecburi olan 5İ kapsamındaki Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve İş Sağlığı ve Güvenliği dersleri salgın öncesinde de yapıldığı gibi üniversitemizin UZEM sistemi üzerinden yürütülecektir.

Bölüm Dersleri

Yukarıdaki dersler (5i dersleri) dışındaki bölüm dersleri karma bir sistemle yürütülecektir. Bu sistemde, haftalık ders programlarında her ders için ders sorumlusu tarafından etkileşimli çevrimiçi oturumlar açılacaktır. Her dersin bir saatinin karşılığı olarak ders sorumlusu tarafından UZEM sistemine ders ile ilgili materyal (sunum, örnekler, vs) yüklenecektir. Bu oturumlar sırasında ara vermek veya blok ders işlemek ders sorumlusu öğretim elemanının inisiyatifindedir. Derslerin işlenmesi ile ilgili bazı hususlar şu şekildedir:

 • Ders ile ilgili materyal dersin haftalık saatinden en az üç gün önce Ders Yönetim Sistemine yüklenmiş olmalıdır.
 • Dersin etkileşimli oturum saatinde bütün öğrencilerin kamera açması zorunludur. Mikrofon açılması ders sorumlusunun yetkisindedir.
 • Öğrencilerin etkileşimli sisteme üniversite tarafından kendilerine kayıt esnasında verilen resmî elektronik posta hesabıyla girmeleri zorunludur. Bunun dışındaki hesaplardan yapılan girişler kabul edilmeyecektir.
 • Öğretim elemanlarının çevrimiçi online eğitimleri kendi ofislerinden yapması esastır. Ancak dileyen öğretim elemanı uygun fiziki ortamı ve gerekli teknik alt yapıyı sağlaması durumunda online eğitimleri kendi ofisi dışında da verebilir. Bu durumda yaşanan aksaklık ve olumsuzluklardan öğretim elemanı sorumludur.
 • Uzaktan eğitim sistemine uygun erişim altyapısına sahip olmak ve bunu kullanabilmek tamamen öğretim elemanı ve öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Bütün oturumlar kaydedilecek ve dersten en geç iki gün sonra Ders Yönetim Sistemine yüklenecektir. Bu sayede derse katılamayan öğrencilerin daha sonra dersi izlemesi mümkün olacaktır.
 • Arasınavlar uzaktan eğitim veya dijital araçlar (çevrimiçi sınav, ödev, proje, çevrimiçi sunumlar, vb) yardımıyla yapılacaktır. Dönem sonu sınavları yüzyüze yapılacaktır. Dersi veren öğretim elemanları ders değerlendirme araçlarını ve oranlarını buna göre belirleyip kendi birimleri aracılığıyla Rektörlük Öğrenci İşlerine Bildirecektir.
 • Barınma ve ulaşım konusundaki şartların uygun olması durumunda haftalık ders programında belirtilen saatlerde öğrenciler ile yüz yüze eğitim de yapılabilecektir. Bununla ilgili gelişen durumlara göre Senato tarafından yeni kararlar alınabilir.

Lisansüstü Program

Çok zorunlu haller dışında lisansüstü dersleri devam zorunluluğu olmaksızın fiziksel olarak sınıfta, salgın önlemleri alınarak gerçekleştirilecektir.

Uygulamalar

Uygulama içeren derslerin mümkün olduğunca laboratuvarlarda yapılması esastır. Ancak salgın şartlarının el vermemesi durumunda uygulamalar için ödev veya proje verilecek veya öğretim elemanının uygun gördüğü bir yöntem uygulanacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme

 Sınavların fiziksel ortamda yapılması üniversitemizin önceliğidir. Salgın şartlarını gözeten ve riski azaltacak gerekli düzenlemeler üniversitemiz tarafından yapılacaktır. Çevrimiçi yapılması durumunda sınav güvenliği için mümkün olan teknolojik araçlar üniversitemiz tarafından sağlanacaktır.

Çeşitli Bilgiler

 •  Ders Yönetim Sistemi kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler UZEM tarafından yapılacaktır.
 • Ders oturumu açma, kaydetme ve yükleme ile ilgili bilgilendirmeler UZEM tarafından yapılacaktır.
 • Fakültelerde ortak yapılan dersler öğrenci sayısına göre birkaç gruba bölünebilecektir. Örneğin Temel Bilimler Bölümü tarafından verilen OMAT-I ve OFİZ-I gibi derslerde öğrenci sayısı fazla olacağından bu dersler 3 veya 4 gruba bölünerek ayrı ayrı verilecektir.
 • Öğrencilerimizin niteliklerini artırmak ve uzaktan eğitim sürecinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla sanal seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenecektir.
 • Öğrencilerimizin kendilerine atanan akademik sınıf danışmanlarıyla doğrudan ya da uzaktan görüşme yoluyla iletişim kurmalarına ve danışmanlık faaliyetlerinin aktif olarak yürütülmesine özen gösterilecektir.
 • Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için dönemin ilk haftası sanal bir oryantasyon toplantısı ve okul tanıtımı düzenlenecektir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler öğrencilerimize bildirilecektir.
Öğrenci Destek Hattı