İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yücel CİN
İdari ve Mali İşler Daire Başkan Vekili


İdari ve mali işler daire başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek,
  2. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,
  3. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
  4. Üniversitenin ayniyat işleri ile hertürlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
Öğrenci Destek Hattı