Akademik Personel Alım İlanı 2020/4 ( 26.09.2020 Tarihli ve 31256 Sayılı Resmi Gazete)

  • Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşıması gerekmektedir.
Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (doçent ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) Üniversitemiz “Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi” doğrultusunda ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru Süreci

1. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir (1) takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vb.) 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
2. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
3. İlanımıza www.samsun.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
4. Adayların www.samsun.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe,
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından; doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya,
3. Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi (onaylı),
4. 2 adet fotoğraf,
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
7. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi,
8. e-Devlet kapısından alınan sabıka kaydı,
Müracaat Yeri: Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.
Müracaat Tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

26 Eylül 2020
2.883 kez görüntülendi