Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan “Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu” programını içeren afiş bilgilerinize sunulmuştur.

Cumhuriyetin100.YilindaHukuk,InsanveDevletSempozyumu