1. Uluslararası Muş Sempozyumu Detayları

 

  1. ULUSLARARASI MUŞ SEMPOZYUMU DETAYLARI

Bilgi ve başvuru için : http://mussempozyum.alparslan.edu.tr/

E-mail                         :  [email protected]

 

İrtibat Kurulacak Personel ve İletişim Numaraları:

  1. Öğr. Üyesi Sedat KARAKAYA (Koordinatör) Tlf       : 0544 859 5666 E-mail : [email protected]           
  1. Doç. Dr. Ömer Faruk ALTUNÇ                          Tlf       :  506 558 9274 E-mail: [email protected]
  1. Öğr. Üyesi Abdulmecit YILDIRIM                    Tlf       :  555 872 9166 E-mail : [email protected]

 

İlgili Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Tesliminde Son Tarih      : 10 Temmuz 2020

Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması              : 20 Temmuz 2020

Tam Metinlerin Tesliminde Son Tarih          : 10 Eylül 2020

Kabul Edilen Metinlerin Duyurulması          : 4 Ekim 2020

Sempozyum                                                         : 22-23 Ekim 2020

 

  1. Uluslararası Muş Sempozyumunun Ana Temaları:

Tarih

Cumhuriyet Döneminde Muş

İlkçağlarda Muş

Muş ve çevresinde arkeolojik çalışmalar

Ortaçağda Muş

Osmanlı Döneminde Muş

 

Siyaset

Göç Yönetimi/Politikaları

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Seçimler

Siyasal Antropoloji

Siyasal Yapı ve Kurumlar

Yerel Yönetimler

Yönetim

 

Ekonomi

Bölgesel Kalkınma

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Göç Ekonomisi

İşgücü Piyasası

Tarım

Ulaştırma ve Sanayi

Üniversite ve Sanayi İş İşbirliği

 

Coğrafya

Antropojenik Etkiler

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (Nüfus, Yerleşme, Göç, Sanayi, Arazi Kullanımı, Hayvancılık vb)

Doğal Ortam Özellikleri ve Kirlenme

Fiziki Coğrafya (İklim, İklim Değişmesi ve Küresel Isınma, Yer Şekilleri, Hidrografik Özellikler, Bitki ve Hayvan Coğrafyası)

Tarihi Coğrafya

 

Kültür ve Edebiyat

Eğitim Faaliyetleri

Folklorik Yaşam

Geçmişten Günümüze Spor Faaliyetleri

Klasik Edebiyat ve Muş

Muş Ağzı

Muş Çocuk Oyunları

Muş Halk Oyunları

Muş Medreseleri

Muş Yemek Kültürü

Muş’ta Halk Edebiyatı Ürünleri

Muş’ta Spor Kültürü

Muş’un Yöresel Türküleri

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Çıkan Dergiler ve Gazeteler

Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Sanat

Yeni Türk Edebiyatında Muş

Yerel Mani, Atasözü ve Deyişler

Yerel Zanaat

 

 

16 Haziran 2020
763 kez görüntülendi