1. Ulusal Karadeniz Acil Hemşireliği Sempozyumu Başladı

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası etkinliği kapsamında; Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “1. Ulusal Karadeniz Acil Hemşireliği Sempozyumu” alanında uzman çok sayıda bilim insanının katılımıyla başladı. 15-16 Mayıs tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Büyük Konferans salonunda gerçekleştirilecek sempozyumda “Acil Serviste Etik ve Yasal Konular”, “Travma”, “Acil Serviste Özel Durumlara Yaklaşım”, “Acilde Adli Vaka Yönetim” konu başlıkları altında düzenlenecek oturumlarda alanında uzman bilim insanları acil hemşireliğini tüm boyutları ile irdeleyerek, bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Öğrenci Destek Hattı