“Mayıs’tasarım Samsun’22”: Samsun’da Bir Marka Değeri Doğuyor!

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ortaklığıyla 10-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında altı gün süren tasarım günleri düzenlendi.

Her yıl Mayıs ayında yapılması planlanan “Mayıs’tasarım Samsun” günlerinin ilki, şehrimiz ve ülkemizde yoğun ilgi gördü. Şehrimizde bulunan iki üniversitenin mimarlık bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik hazırlanan programın ülkemizin tasarım alanına özgün katkıları olmasını ve şehrimizin bir marka değerine dönüşmesini arzu ediyoruz.

2022 etkinliği kapsamında altı günde 13 atölye gerçekleşti, 7 mimarın katıldığı 3 söyleşi yapıldı, 3 büyük sergi açıldı, 3 mimari gezi düzenlendi. 180 öğrencinin katıldığı etkinlikte ülkemizin farklı yerlerinden 29 atölye yürütücü ve mimar yer aldı. Etkinlik, 25 düzenleme kurulu üyesinin ve öğrencilerin emeğiyle ortaya çıktı.

Etkinliğin açılışı ve ilk iki günü Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsümüzde yapıldı.

Açılışa Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcımız ve Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin dekan vekili Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Salih Kesgin; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam; TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Şener ve yönetim kurulu üyeleri; 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu; öğrenciler ve konuklar katıldı. Mimarlık ve Tasarım Faültemiz dekan yardımcısı Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Us düzenleme kurulu adına etkinliğe dair bilgilendirmelerde bulunduktan sonra Osman Topaloğlu, Burak Şener, Prof. Dr. Recep Sancak birer konuşma yaptı. Son olarak Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın etkinliğin ev sahibi olarak katılımcıları selamladı ve etkinliğe verdikleri önemi anlattı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Aydın konuşmasında “Mayıs’tasarım Samsun’22” etkinliğinin kendisi, üniversitemiz ve Samsun şehri açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Prof. Dr. Mahmut Aydın şunları söyledi: “Kültürel köklerimize bağlılık ve tarihsel mirasımızın hakkını vererek onu gelecek nesillere aktarma esasına dayanan bir eğitim anlayışına sahibiz. Aynı zamanda, içinde yaşadığımız çağın gerekliliklerinin de hakkını vermenin gayretindeyiz.

Bizim için çok değerli bir mekanda, mekan hafızasına sahip bir endüstri mirası alanında, Üniversitemizin Ballıca Kampüsündeyiz. Sizleri burada karşılamaktan, burada işler üretecek olmanızdan dolayı son derece bahtiyarız. Hepiniz hoş geldiniz.

Türkiye’de teori ve pratik arasında açılmış olan makası kapama vizyonuna sahip, bu topraklarda vücuda gelmiş mimarlık mirasını önceleyen özgün bir öğretim programı sunan Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz öğrencilerinin erken bir aşamada araştırmaya, şehirleşme konusunda kadim değerlere, bizzat pratikteki madde ve malzemeye olan ilgisini uyandırmak için çeşitli etkinlikler yaptı, bu amaca yönelik bir müfredat ile işe başladı. Fakültemiz, aynı zamanda ulusal ve uluslararası akademik, mesleki ve endüstriyel kuruluşlar arasındaki iş birlikleriyle alanın pratik sorunlarını daha yakından ve zamanında fark edebilmek için özen göstermektedir. Bu özene ve gayrete destek vermeyi Üniversite yönetimi olarak boynumuzun borcu biliyoruz.

İşte bu özenin bir göstergesi olarak bugün mimarlık alanında iki önemli paydaşımız olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Mimarlık Fakültesi ile Mimarlar Odası ile birlikte ilk defa düzenlenmesi dolayısıyla “BAŞLANGIÇ” teması ile düzenlenen “Mayıs’tasarım Samsun’22”ye tekrar hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Etkinliğin tanıtım metinlerinde de geçtiği gibi aşağıdaki ifadelerden ilham alıyorum. Etkinliğimizin Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz tasarım alanına dair kıymetli bir başlangıç oluşturmasını ve her sene tekrarlanmasını diliyorum:
• Sadece kentteki mimarlık öğrencileri için değil aynı zamanda şehrin inşasında bir tasarım fikrinin inşasına ve kapsam alanının genişletilmesine,
• Akademik birimler ve meslek odalarının birlikteliğine,
• Ortak bir fikrin yeşermesine, kök salmasına ve çeşitlenmesine,
• Mekana, coğrafyaya ve burada olana dair farkındalığın gelişmesine,
• Madde ile temasa ve malzemeyi tanıyıp dert edinmeye bir başlangıç.
Bereketli, üretken ve neşeli günler diliyorum.”

Etkinlikle ilgili bilgiler sosyal medya hesabında…

“Mayıs’tasarım Samsun’22” günlerine dair açıklamalara, afişlere, fotoğraflara ve videolara etkinlik kapsamında açılan www.instagram.com/mayistasarimsamsun adresinden ulaşılabilmektedir.

Etkinliğin amacı ve çerçevesini özetleyen tema “başlangıç” olarak seçildi.

Temanın açıklama metni şu şekilde oluşturuldu:
“Başlangıç!

SAMSUN’da, MAYIS ayında bu yıl ilk defa düzenlenecek TASARIM günlerinin teması BAŞLANGIÇ.
Burada iki mimarlık ve tasarım fakültesi ve mimarlar odası var. Tüm Karadeniz bölgesinde ise çok daha fazlası.
Bir yerlerden başlıyoruz, bir başlangıç yapıyoruz…

– Kentteki mimarlık öğrencisi için tasarım düşüncesinin kapsamını genişletmeye dönük bir başlangıç…
– Akademiler ve meslek odasının birlikteliğine dair bir başlangıç…
– Ortak bir fikrin yeşermesine, devamında fikirlerin çeşitlenmesine başlangıç…
– Yere, coğrafyaya, burada olana dair bir farkındalığın başlangıcı…
– Madde ile temasa, malzemeyi dert etmeye dair bir başlangıç…
– Ve içeriğin her bir alt etkinlikte yeniden belirleneceği, çoğalacağı başlangıçlar…
– Hasılı, küçük bir adımla büyük bir hayalin başlangıcı.

Bu çerçevede “Mayıs’tasarım Samsun’22”, Samsun’da eğitimini aktif olarak sürdürmekte olan öğrencileri farklı konu, konuk ve disiplinler üzerinden tasarım etkinliği ile buluşturmayı amaçlıyor. Eğitim müfredatlarımız içinde kendine daha az yer bulmuş her şey (malzeme, uygulama, metin, dijital ortamlar ve daha fazlası) bu kapsamda ele alınıyor.

Başlangıç teması altında kapsamı ne şekilde belirlenmiş olursa olsun, atölyelerin,
– Bir tasarım sorununa ilişkin fikir üretim süreçlerini destekliyor oluşu,
– Malzeme ve tekniklerin kullanımına dönük bir yol göstermesi,
– Uygulama numunelerinin yapılması nihai hedefimiz.

Bu düşüncelerle;
Mayıs’ta, Samsun’da, tasarıma dair bir başlangıç yapıyoruz!”

“Mayıs’tasarım Samsun’22” programı ilk iki günü Ballıca kampüsümüzde olmak üzere 6 gün sürdü.
Ballıca Kampüsümüzde ilk gün 6 atölye vardı. Bu atölyelerin isimleri, kampüsümüzdeki mekanları ve atölye yürütücüleri şöyleydi: Ahşap Bina Maket Atölyesi (Marangozhane; Enes Aluç, Mehmet Sefa Akbaba, Mahmud Esat Karaaslan, İbrahim Ethem Karaköse); Bir Geometrik Strüktürün Söyledikleri (Mimarlık Atölyesi; Serap Ekizler Sönmez); Doğal Taş ile Tasarım: Mozaik Deneyimi (Mimarlık Atölyesi; Nimet Öztank); Seramik Sanatında Sgraffito Denemeler (Mimarlık Atölyesi; Şule Karacalar); Mimari Origami Atölyesi (Makine Mühendisliği Hangarı Derslik 2; Hale Nur Çakar); Başlangıç-Mekan Belgesel Atölyesi (Makine Mühendisliği Laboratuvarı; Haydar Demirtaş).

İkinci gün, MSMB Mimarhane’nin Üniversitemize getirdiği, Türkiye genelinde düzenlenmiş olan 2020 ve 2021 Ödüllü Öğrenci Projeleri Seçkileri Sergisinin açılışı ile başladı. Konuk mimarların öğrencilerle buluşması ve söyleşisi ile devam etti.

MSMB Mimarhane Seçkisi Türkiye’deki dikkate değer organizasyonlardan biri. Açılışa Mimarhane Başkanı Mustafa Tutar ile Mustafa Kılınç ve Saime Beyza Esen katıldı. Tutar konuşmasında sergiyi Samsun Üniversitesi’nde açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektörümüz Mahmut Aydın sergi açılışında da bulundu ve öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Türkiye’nin önemli genç nesil mimarlarından Ömer Selçık Baz, Celâleddin Çelik ve Ali Derya Dostoğlu öğrencilerle buluştu. Son derece samimi bir ortamda geçen söyleşinin moderatörlüğünü hocamız Halil İbrahim Düzenli yaptı.

 

İkinci günün son etkinliği “Bir Endüstri Mirası Olarak Ballıca Kampüsü Gezisi” idi…

180 öğrenci ve 30’a yakın dinleyiciden oluşan katılımcılar; mimarlar Ömer Selçuk Baz, Celâleddin Çelik, Ali Derya Dostoğlu, hocalarımız Halil İbrahim Düzenli, Abdullah Asım Divleli ve Emin Selçuk Taşar mihmandarlığında altı grup halinde, belli bir rota dahilinde Kampüsümüzü gezdi. Bu geziden amaçlanan şey, öğrencilerimizin mimarlık alanında yetkin kişilerin katkısıyla kampüse yeni bakışlar geliştirtirmelerini ve endüstri mirası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktı.,İlk iki günden sonra “Mayıs’tasarım Samsun’22” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Kampüsü ve TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi’ndeki etkinliklerle devam ettti.

“Mayıs’tasarım Samsun’22” Afişi

“Mayıs’tasarım Samsun’22” Programı

16 Mayıs 2022