Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı (11.02.2019)

Samsun Üniversitesi Erasmus Ofisi olarak 2019 KA103 Program Ülkeler ile Staj Hareketliliği kapsamında 04 Mart 2019-18 Mart 2019 tarihleri arasında üniversitemiz Erasmus Ofisi web sitesi üzerinden online başvurular alınacaktır. Staj hareketliliği için;

– Online başvuru formunu doldurunuz,

– Başvuru formunun çıktısını ilgili birim koordinatöründen alınız,

(Başvuru formu birim koordinatörü ve öğrenci tarafından imzalanmış olmalıdır)

-Başvuru formunu Erasmus Ofisine teslim ediniz.

Yabancı Dil Sınavı:

27 Mart 2019 (Dilin Kullanımı, Okuma Becerileri ve Yazma Becerileri) ve

29 Mart 2019 (Konuşma Becerileri)

tarihlerinde yapılacaktır. Detaylar (sınav yeri, zamanı vs.) daha sonra Erasmus Ofisi web sayfasında duyurulacaktır.

Önemli Uyarı: Hareketten yararlanacak olan öğrencilerin üniversitemiz tarafından yapılacak olan dil sınavına girmesi zorunludur. Diğer yabancı dil sınav belgeleri değerlendirilmeyecektir.

Başvuru Koşulları

Erasmus+ programına başvuracak öğrencilerin, başvuru için sağlamaları gereken asgari şartlar şunlardır:

a) Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin birinde (önlisans veya lisans) kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak; en az bir yarıyıl önlisans veya lisans programına devam etmiş olmak,

b) En az 2.20/4.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak,

c) Yapılacak olan Erasmus+ Dil Sınavı’na katılmak ve sınavdan en az 50 puan almış olmak,

d) Daha önce Erasmus+ hareketliliği faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

e) İsteyen öğrenciler hibe desteği olmadan da programdan faydalanabilir.

Değerlendirme Kriterleri

Hareketlilik başvurusunu değerlendirmede kullanılacak kriterler ve ağırlıklı puanlar aşağıdaki tabloda verildiği gibidir: 

 

Hareketlilik: 2019 KA103 Program Ülkeler ile Staj Hareketliliği

Hareketlilik Süresi: 2-3 ay

Hibe Miktarları:

Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Tahmini Kontenjan: 15

 2019 Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği:

Öğrenci Staj Hareketliliği Takvimi

 

 

11 Şubat 2019
1.745 kez görüntülendi