Covid-19 Tedbirleri

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında alarak toplumumuzdaki etkisini minimuma indirmek için 26.04.2021 tarihli bakanları kurulu kararıyla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ülke genelinde “tam kapanma” dönemine geçilmesi kararı alınmış ve tam kapanmanın usul ve esasları da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle valiliklere ve kamuoyuna bildirilmiştir.

 

İçişleri Bakanlığının Genelgesi ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığının 27.04.2021 tarihi ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Covid-19 İzleme ve Değerlendirme Komisyonu üniversitemiz akademik ve idari personelinin izinli sayılma durumu ile mesai saatlerini ve eğitim-öğretimin nasıl düzenleneceğini değerlendirerek 29 Nisan Perşembe 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan “tam kapanma” döneminde;

  1. Öğretim elamanlarının derslerini dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi/eş zamanlı olarak zorunlu olmadıkça evlerinden yürütmelerine,
  2. Bilimsel araştırmalar için laboratuvarları kullanma zorunluluğu olan öğretim elemanlarının Rektörlüğümüzce müsaade edilen günlerle sınırlı olmak kaydıyla çalıştıkları birimlere gitmek için ikametlerinden ayrılabilmelerine,
  3. Tüm birimlerimizde hizmetlerin sürdürülebilmesi için asgari personel sayısı toplam personel sayısının %50’sini aşmayacak şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak yürütülmesine,
  4. Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi personelin, herhangi bir özel muafiyete sahip olmaması dolayısıyla diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmamaya özen göstermesine,
  5. Hizmetlerin sürdürülebilmesi için Rektörlüğümüzce görevlendirilen personelle ilgili olarak görevli olunan günlerle sınırlı olacak şekilde düzenlenen görev programlarına uyulmasına,
  6. Yönetici pozisyonundakiler (Rektör yardımcısı, dekan, yüksekokul müdürü, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı) hariç olmak üzere, engelli, 10 yaş altında çocuğu olan kadın ve 60 yaş ve üzerinde bulunan personelin idari izinli sayılmasına,

karar verilmiştir.

Üniversitemiz personeline duyurulur.

 

30 Nisan 2021
279 kez görüntülendi