Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Samsun Üniversitesi

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi


Öğretim elemanlarının başvuru dosyalarını bağlı bulundukları bölüm başkanlıklarına teslimi – 11 Ocak 2019


Birim Akademik Teşvik Komisyonunun başvurularla ilgili puanlama tablosu ve tutanağını birim idaresi aracılığıyla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz komisyonuna iletmesi. – 18 Ocak 2019


Komisyon kararlarının öğretim elemanlarına bildirilmesi – 25 Ocak 2019


İtirazların öğretim elemanları tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi – 1 Şubat 2019


Komisyon tarafından kesin listelerin öğretim elemanlarına bildirilmesi – 11 Şubat 2019


  • Bütün öğretim elemanları YÖKSİS’ten alacakları akademik teşvik ödeneği ile ilgili başvuru dosyasını bağlı bulundukları bölüm sekreterliklerine teslim edecektir.
  • Teşvik puanı 30’un altında olanların sadece YÖKSİS formunu vermeleri yeterlidir.
  • Teşvik puanı 30’un üstünde olanlar ilgili puanları ispat edecek gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
  • Bütün gerekli belgeler birim akademik teşvik komisyonuna teslim edilmiş olmalıdır. İtirazlarda ek belge kabul edilmeyecektir.
  • Başvurular ve itirazlar takvimde belirlenen günün mesai bitimine kadar yapılmalıdır. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

 

14 Aralık 2018
1.633 kez görüntülendi