2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Stajları Hakkında Duyuru

Üniversitemiz Senatosunun 01.10.2020 tarih ve 2020/126 sayılı kararı ile; Üniversitemizde COVID-19 salgını sebebiyle Uzaktan Eğitimin uygulandığı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde öğrencilerimizin eğitim-öğretim dönemi içinde yapacakları stajların kabul edilmesine karar verilmiştir.

05 Ekim 2020
694 kez görüntülendi