Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması

Ahilik, Ahi Evran-ı Veli tarafından XIII. yüzyılda Anadolu’da kurulan; üretimde çalışkanlığı ve standardizasyonu, tüketimde komşuyu gözetmeyi ve israftan kaçınmayı, bölüşümde adaleti ve hoşgörüyü kendisine prensip edinen ve bütün bu ilkeleri iktisadî hayat ile bütünleştiren sosyo-ekonomik bir teşkilattır.
Ahilik hayat felsefesi, Anadolu tarih ve medeniyetinin tüm insanlığa miras bıraktığı en önemli değerlerden biridir. Ahilik felsefesinin özünde insan vardır, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden bu anlayış; bencil olmayan, sosyal sorumluluk sahibi, kendisiyle ve toplumla barışık, olgun ve iyi ahlaklı insan modelinden yola çıkarak, toplumun ve insanların mutluluğunu hedeflemiştir.
Ahilikte fert ve toplum anlayışı birbirini tamamlar niteliktedir. Toplumun bütün katmanları arasında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan bu teşkilat, toplumda huzur ve saadeti bireylerin mutluluğu ile sağlamaktadır. Aşırı kazanç ve dolayısıyla ekonomik sömürü, Ahilik anlayışına taban tabana zıttır. Ahilikteki rekabet anlayışı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesinin arttırılması olarak görülmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde, ihtiyaçlar ölçüsünde üretim bilinci hâkimdir.
İnsan istismarı, emek sömürüsü ve işsizlik gibi modern hayatın sorunları Ahilikte, usta-çırak ve işçi-işveren sarmalında normatif kurallar ile çözülmüştür. Ahilik, genel ahlak kuralları dâhilinde her mesleğin kendi meslek kurallarına ve iş ahlakına uymalarını zorunlu kılmak suretiyle, toplumsal ve ekonomik birçok sorunun çözülmesinde etkili olmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle maddi anlamda zenginleşen dünyamızda, tarih ötesi normlarıyla, insanlığın mutluluğunu temin edebilecek Ahilik prensiplerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Bu ilkelerin lafız olarak değil, öz olarak yaşatılması hepimiz için tarihi, kültürel ve sosyal bir sorumluluktur.
Türk Dünyasının ortak geçmişinde bu denli önemli yer tutan Ahilik, ne yazık ki yeterince tanıtılamamış, oluşturduğu ve yaşattığı evrensel değerler ve prensipler günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Oysaki Ahilik, Türk Dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Bu kapsamda özellikle çocuk ve gençlerin Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran hakkında bilgi sahibi olmaları büyük önem taşımaktadır.
Bu düşünce ile Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesini hazırladık. Proje kapsamında açılan yarışmaların amacı Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına,anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin ve prensiplerin hatırlatılmasına ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamaktır.
Bu çerçevede 5 farklı yaş ve okul grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 uluslararası yarışma düzenlenmektedir:

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş grubundan kişiler yarışmalara katılabilirler. Yarışma dili Türkçe’dir.
Tüm başvuru ve değerlendirme süreçleri www.ahievran.org internet sitesi üzerinden yürütülmektedir. Sitede, Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili kitap, dergi, makale, araştırma tezi, sempozyum bildirisi, belge, resim ve video gibi zengin içeriğe Ahilik veritabanı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip bu veri tabanı yarışmacıların eserlerini hazırlamadan önce başvurabilecekleri önemli ve değerli bir bilgi kaynağıdır. Bu veritabanı projemiz tamamlandıktan sonra da herkesin kullanımına açık olarak hizmet vermeye devam edecektir.
Yarışmalara başvurmak için son tarih 15 Nisan 2022’dir. Yarışmalara sunulan eserleri önce Ahilik ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip akademisyenlerin yer aldığı Danışma Kurulu inceleyecektir. Danışma Kurulu, yarışmalara sunulan eserlerin Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili olduğuna ve bir sonraki Jüri değerlendirme aşamasına geçmesine uygun olup olmadığına karar verecektir. Danışma Kurulunun ön onayından geçen eserler daha sonra yarışma kategorilerinde (şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter) uzman kişilerin bulunduğu Jüri üyeleri tarafından puanlanacaktır. Jüri üyeleri eserleri değerlendirirken daha önce belirlenen değerlendirme kriterlerini esas alacaktır. Tüm yarışmalar için değerlendirme sürecinin Haziran ayının sonuna kadar tamamlanması ve sonuçların ilan edilmesi planlanmaktadır.

Proje ve yarışmalar ile ilgili detaylı bilgi www.ahievran.org internet sitesinde yer almaktadır.

ÜNİVERSİTE MAKALE YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

ÜNİVERSİTE DENEME YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

11 Ocak 2022