Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar

Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 26-27 Mayıs tarihlerinde “Türk Diline Artzamanlı ve Eşzamanlı Bakışlar” başlıklı çevrim içi bir çalıştay gerçekleştirecektir. İki gün sürecek çalıştay günde üçer oturum olmak üzere toplam altı oturumdan oluşacaktır.

Türk dilini hem tarihî hem de çağdaş lehçeler üzerinden inceleyeceğimiz programa ilgililerin katılımını bekliyoruz.


PROGRAM

I. Gün / Açılış Konuşması ve I. Oturum

10.00-11.30 (Zoom / YouTube)

Oturum Başkanı: Hüseyin Yıldız

• Emrah Bozok: “Eski Türklerde Askerlik” 

• Gökçe Bulut: “Eski Türkçede Hâl Hatır”

• Hüseyin Yıldız: “Eski Türkçe-Çince İlişkisi”

• Musa Salan: “Tarihî Türkçede Moğolca Alıntı Fiillerin Kronolojik Durumu” 

• Neslihan Çelik: “Buddhist Çevre Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Sözcük Türetme Faaliyetleri” 

11:30-11:45 ARA

I. Gün II. Oturum

11.45-13.00 (Zoom / YouTube)

Oturum Başkanı: İsa Sarı

• Ceren Kabadayı: “Denizcilik Terimlerinin Argolaşma Yolları”

• Duygu Kamacı Gencer: “Çok Dillilik Kavramına Toplum Bilimsel Bir Bakış”

• Erkan Hirik-Vural Akboğa: “Türkçede Sezdirimin Sınırları”

• İsa Sarı: “Türkçede Bitimli Cümle Sözlükselleşmeleri”

• Zahide Parlar:  “Türkçe Denizcilik Terimleri Üzerine”

13:00-14:00 ÖĞLE ARASI

I. Gün III. Oturum

14.00-15.15 (Zoom / YouTube)

Oturum Başkanı: Yaşar Şimşek

• Emriye Sonkaya:  “Eski Türkçede ‘Yer’ Sözcüğünün Birleşik Yapı Bağlamında İncelenmesi”

• Hilal Yılmaz: “Elenge Sözcüğü Üzerine”

• Hülya Şen Uzunoğlu: “Eski Türkçe Metinlerde ‘sasığ’ Sözcüğü Üzerine

• Kenan Azılı: “Budist Uygur Metinlerinde Yeter(siz)lik İşaretleyicisi: Yetinçsiz”

• Yaşar Şimşek: “Nevayi’nin Gönül Dünyası”

II. Gün I. Oturum

10.15-11.30 (Zoom / YouTube)

Oturum Başkanı: Mediha Mangır

• Aslı Zengin: “Kutadgu Bilig’deki Son Çekim Edatlarının Fonksiyonları”

• Ebru Çetin Milci: “Gregoryan Muhiti Kıpçak Türkçesine ait Mahkeme Tutanaklarında Bulunan Evlilik Sözleşmeleri Hakkında”

• Mediha Mangır: “Atabetü’l Hakâyık’ta İletişim Fiilleri”

• Soner Atalan: “Gregoryan Muhiti Kıpçak Türkçesinde Gün Adları”

• Ümran Erdoğan: “Anlambilim Açısından Orhun Yazıtları, Divânü Lügati’t Türk ve Mukaddimetü’l-Edeb”

11:30-11:45 ARA

II. Gün II. Oturum

11.45-13.00 (Zoom / YouTube)

Oturum Başkanı: Seçil Hirik

• Emine Temel Alemdar: “Çengiz-Nâme’de Yönelme Durum Ekinin Sentaktik Fonksiyonları Üzerine”

• Ertuğrul Alemdar: “Ad Tamlamasının Benzetme Anlamı: Kadı Burhaneddin Divanı Örneği”

• Reza Khalily: “ ‘Turcica Agemica’ (Kızılbaş Türkçesi) Üzerine Birincil Batılı Çalışmalar”

• Samet Onur: “Hüsâm Kâtib ve Harezm Türkçesi Özellikleri Gösteren Farklı Bir Cümcüme Sultân Hikâyesi Üzerine”

• Seçil Hirik: “Sözceleme İçinde Öznelliğin Görünümleri”

13:00-14:00 ÖĞLE ARASI

II. Gün III. Oturum

14.00-16.00 (Zoom / YouTube)

Oturum Başkanı: Sevda Kaman

• Melike Üzüm: “Özbekçede Kişi Bildirimine Göre Kanıtsalların Görünümü ve Anlam Alanları”

• M. Emin Yıldızlı-Rauf Mustafaoğlu: “Dilin Savaş Sebebi Olarak Görülmesi: Rusya Örneği”

• Osman Kabadayı: “At Koşum Takımları Örneğinde Kazakçadaki Moğolca Alıntılar”

• Sevda Kaman: “Ahmet Nazif’in Sarf-ı Türkî’sinde Arapça Dil Bilgisi Kitaplarının Etkileri”

• Tunç Yalçın: “Mearicü’n Nübüvve’nin Doğu Türkçesi Tercümesinin Bir Nüshasındaki Bazı Uzunluk ve Ağırlık Ölçüsü Birimlerinin Batı Türkçesi Tercümelerindeki Karşılıkları”

DEĞERLENDİRME OTURUMU

23 Mayıs 2022