Sinop Üniversitesi Uluslararası Aile Sempozyumu

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz öncülüğünde 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlenecektir.

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlenecektir. Aile, bireyin beslenme, barınma, ait olma ve değer görme gibi maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak onu toplumsal bir varlık haline dönüştüren en kadim sosyal kurumdur. Bu özelliğiyle toplumun en küçük yapıtaşı ismini alan aile kurumu, teknolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda ortaya çıkan gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Söz konusu etkileşimin aile kurumuna tesiri hem tehdit hem de fırsatlar içerebilmektedir. Ailenin bekası toplumun ve dolayısıyla insanlığın bekası anlamına geldiğinden insanın kendi varlığını tehdit eden sorunlarıyla baş edebilmesi ve fırsatları değerlendirebilmesi mevcut durumla yüzleşmesi halinde mümkün olabilir. Bu süreçte bilim dünyasının yapabileceği en önemli şey sağlam, güvenilir ve özgün araştırmalar ortaya koymak suretiyle ailenin niteliğine ve devamlılığına katkı sunabilmektir.
Bu bağlamda sizleri “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler” temasıyla düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumun amacı; aile kurumunu etkileyen çağdaş unsurları akademik bir bakış açısıyla tahlil etmek ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar davetlidir. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Nihat DALGIN
Rektör

SEMPOZYUM KONULARI

1.Aile Kurumunun Birey ve Toplum Hayatındaki Önemi 2.Aile Kurumunun Bekasını Sağlayan Etik ve Hukuki Kurallar 3.Aile Kurumunun Yapısındaki Değişmeler 4.Evlenme Kararı Almada Toplumsal Algılar 5.Farklı Kültür ve İnançlara Sahip Bireylerin Evliliği 6.Nikâhın Şartları ve Tescili İle İlgili Yeni Düzenlemeler 7.Aile Bireylerinin Hak ve Sorumluluklarındaki Değişmeler 8.Kadın İstihdamı ve Aile Kurumuna Etkileri 9.Kariyer Kaygısının Aile Kurumuna Etkileri 10.Ekonomik Koşulların Aile Kurumuna Etkileri 11.Eşlerin Sosyal Statüsünün Hızlı Değişmeler 12.Aile Kurumu ve Nikah İlişkisi 13.Aile Kurumunundaki Etik Değerlerin Çözülmesi 14.Kitle İletişim Araçlarının Aile Kurumuna Etkileri 15.Farklı Bağımlılık Türlerinin Aile Kurumuna Etkileri 16.Uluslararası Kadın Politikalarının Aile Kurumuna Etkileri 17.Kentleşmenin Aile Yapısına ve İşlevlerine Etkileri 18.Ebeveynlerin Çocuk Eğitiminde Yaklaşım Farklılıkları 19.Parçalanmış Aile Bireylerine Yönelik Koruma Tedbirleri 20.Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Hukuksal Düzenlemeler 21.Biyoteknoloji Alanındaki Gelişmelerin Aile Kurumuna Etkileri 22.Stres Yönetiminin Aile Kurumunun Bekasına Etkileri 23.Boşanma Süreci ve Tazminatlarla İlgili Düzenlemeler
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 16 Mart 2020 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 13 Nisan 2020 Tam Metin Gönderilmesi İçin Son Tarihi 17 Ağustos 2020 Sempozyum Tarihi 15-17 Ekim 2020 Bildiri Kitabının Basımı ve Katılımcılara Gönderilmesi Aralık 2020

BAŞKAN
Prof. Dr. Nihat DALGIN Sinop Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU
Doç.Dr. Huriye Demet CABAR Sağlık Yüksekokulu

Doç.Dr. Emel ÇANKAYA Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç.Dr. Faruk ÖZDEMİR İlahiyat Fakültesi

Doç.Dr. Gülçin DİLEK Eğitim Fakültesi

Doç.Dr. Serdar YENER Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ İlahiyat Fakültesi-SİNKAMER

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOÇAK Fen-Edebiyat Fakültesi-SİNKAMER

Dr. Öğr. Üyesi Fatma YÜCE İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gül ERKOL BAYRAM Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülseren KAN ŞAHİN Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞAHİN İlahiyat Fakültesi

Öğr. Gör. Funda İNCE BAKİ Gerze Meslek Yüksekokulu-SİNKAMER

Arş. Gör. Gülsüm Rüveyda ARSLAN İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Abdullah IŞIK Sağlık Yüksekokulu

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ İlahiyat Fakültesi-SİNKAMER Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOÇAK Fen-Edebiyat Fakültesi-SİNKAMER Müd. Yrd.

Öğr. Gör. Funda İNCE BAKİ Gerze Meslek Yüksekokulu-SİNKAMER Müd.Yrd.

Arş. Gör. Gülsüm Rüveyda ARSLAN İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Abdullah IŞIK Sağlık Yüksekokulu

İletişim Adres : Korucuk Mah. Trafo Sok. 15 Temmuz Yerleşkesi No:36 Rektörlük Binası 57000 –

SİNOP Telefon: 0 368 271 57 61 – 62 Faks: 0 368 271 57 63 E-mail : [email protected]

 

Ayrıntılı bilgi için: http://ailesemp.sinop.edu.tr/tr/SempozyumKonulari

23 Aralık 2019
371 kez görüntülendi