Samsun Üniversitesi ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile “Ürün Güvenliği Paneli” gerçekleştirildi

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu “Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Kamuoyundaki Farkındalığın Artırılması” başlıklı Avrupa Birliği Teknik Destek projesi kapsamında 7 Haziran 2021 Pazartesi akşamı Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile online platform üzerinden “Ürün Güvenliği Paneli” gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak yaptığı panele üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, TÜDEF ve TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ve Ürün Güvenliği Uzmanı Dr. Zeliha Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürü Veysel Parlak ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomi Müsteşarı Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Przywara açılış konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Panelin başlangıcında kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Selahattin KAYNAK “Ürün güvenliği olukça önemli bir mesele. Dünya nüfusu yaklaşık olarak 7,8 milyar kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun ortak paydası ise tüketici kimliği altında yer almalarıdır. Bu büyüklükteki nüfusun homojen olmaması, piyasada asimetrik bilginin üretici lehine olması ve binlerce mal ve hizmetle karşı karşıya kalan tüketicinin rasyonel seçim yapamaması piyasa başarısızlığına neden olmaktadır. Bu durumda maksimum fayda beklentisi karşılanmayan tüketicilerde aldanmışlık duygusu oluşmasına neden olmaktadır. Tüketiciler mal ve hizmet taleplerinde en az fiyat, kalite, zevk ve tercihler kadar ürün güvenliğini de dikkate almalılar. Zira ürün güvenliğinin hem telafisi zor hem de maliyeti yüksektir” dedi.

Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz, tüketim kültürünü küresel düzeyde etkileyen unsurlar ve tüketimin küreselleşmesinin tarihçesini anlatarak bugünle bağlantısından bahsederek “Bilinçli tüketici olma konusunda katılımcılara faydalı olmayı hedefliyoruz. Küresel tüketim kültürünü ele aldığımızda ekonomik gerekçeleri ve dolayısıyla tüketici davranışlarını göz ardı edemeyiz. Çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki paylarına bakıldığında küreselleşmenin ekonomik boyutunu görebilmek mümkündür” ifadelerinde bulundu.

TÜDEF ve TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, “Tüketici hakları ve tüketici bilinci açısından halkımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Tüketici bilinci ve tüketici haklarını ilkokullardan başlayarak tüm eğitim hayatlarında öğrencilerimize yansıtmalıyız. Ürün güvenliği konusunda hepimiz birer denetçiyiz. Tüketirken tükenmeyelim. Bir tüketim bilincinin oluşması gerekiyor. Tüketicinin ihtiyaç sıralamasını reklamlar değiştirmemeli” diye konuştu.

Son konuşmacı olarak sunumunu gerçekleştiren ürün güvenliği Uzmanı Dr. Zeliha Yıldırım, “Ürün güvenliğinde farklı alanlara değinmiş olduk. Katılımcı arkadaşlardan ricam, ürün güvenliğini kendi kariyerlerine nasıl entegre edebileceklerini düşünmeleridir. Günlük yaşantımızda, bir gün içerisinde binlerce malzeme ya da materyalle muhatap oluyoruz. Piyasaya arz edilecek ürünün gereken tedbirler alınarak tüketiciye sunulması gerekiyor. Bütün ürünler kanun güvencesi altında piyasaya sürülmeye başlandı. Ürünlerde uygunluk değerlendirmesi zorunlu hale geldi ancak tüketiciler de kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek ürün güvenliği sürecine katkı sağlamalıdır.” dedi.

Panel, Prof. Dr. Selahattin Kaynak’ın değerlendirmeleri ve katılımcı sorularının cevaplanması ile sona erdi. Panelin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilerek,katılım belgeleri paylaşıldı.

10 Haziran 2021
177 kez görüntülendi