Öğretim Üyesi Alım İlanı 2022/1 (26.04.2022 Tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete)

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde alınacak öğretim üyesi ilanı için tıklayınız.