Öğretim Elemanı Alım İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları 2021/8 (28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 sayılı Resmi Gazete)

Başarılı (Asıl) olarak atanmaya hak kazanan adayların 28 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen aşağıda belirtilen evraklarla birlikte kadronun ait olduğu ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe
2-Sağlık Raporu (Devam eden bir kamu hizmeti ve görevi bulunmayanlar için gerekmekte olup “Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını” belirtir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmiş olmalıdır)

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

20 Ocak 2022