Öğretim Elemanı Alım İlanı 2021/8 (28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 sayılı Resmi Gazete)

Üniversitemizin ilgili birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır. İlana ulaşmak için tıklayın.