Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketlilik Başvuru Takvimi

 

Değerli Samsun Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli,

Üniversitemiz Erasmus+ Projeleri için “Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” başvuru ilanı 13 Eylül-08 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak yapılabilecektir.

“Ders verme” ya da “eğitim alma” hareketliliğinden faydalanmak isteyen üniversitemiz tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilen ve fiilen görev yapan akademik ve idari personelin, yararlanmak istedikleri proje ve hareketlilik türü (ayrıntıları aşağıda verilmektedir) ile ilgili online başvuru formunu 08 Ekim 2021 saat 17.00’a  kadar doldurmaları ve istenen belgeleri [email protected] e-posta adresine kurumsal e-posta adresleri üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

Erasmus Personel Hareketliliği seçim sonuçları 15-16 Ekim 2021 tarihinde üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. Bu sebeple, Erasmus hareketliliğine hak kazanan personelin hareketlilik programlarının en erken 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlaması gerekmektedir.

AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU FORMUNUZU DOLDURMAYIN 

 • Ders Verme / Eğitim Alma hareketliliklerine ilişkin detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Online başvuru formunu 08 Ekim 2021saat 17.00’a kadar doldurunuz.
 • Başvuruda istenen var ise geçerli yabancı dil belgenizi (TOEFL, IELTS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL) [email protected] e-posta adresine kurumsal e-posta adresiniz üzerinden iletiniz.
 • Herhangi bir fiziksel engeliniz var ise ya da Gazi personel / Şehit veya gazi yakını personel (eş ve çocukları) iseniz, durumunuzu gösterir geçerli belgenizi yine [email protected] e-posta adresine kurumsal e-posta adresiniz üzerinden iletiniz.
 • Personel ders verme hareketliliğinden ve eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanılabilir. (Asıl listeye giremeyen personel bu hakkı düşünebilir).
 • Bu program için başvuru formunu doldurarak, başvuru sürecinin koşullarını yerine getirenler “Aday Erasmus Personeli” olma hakkı kazanmaktadır. Kesin sonuçlar (hareketlilik kapsamında gidilip gidilemeyeceği) Erasmus Değerlendirme ve Seçme Komisyonu tarafından karar alındıktan sonra belli olacaktır.

Erasmus Personel Değerlendirme Ölçütleri:

Personel Hareketliliği değerlendirme ölçütleri için Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabında belirtilen temel ilkeler dikkate alınarak Erasmus Değerlendirme ve Seçme Komisyonunca görüşülmüş ve Rektör oluru alınmıştır.

Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan Yararlanacak Akademik Personel İçin Değerlendirme Puantajı için tıklayınız.

Kullanılabilecek Veritabanları:

Erasmus+ Teaching Mobility Platform

Erasmus+ Staff Training

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ: 

Erasmus ders verme hareketliliği, üniversitemizde “ders vermekle yükümlü olan” bir personelin, program veya ortak ülkelerden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Başvuru için dil şartı: 

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine göre: B2

*Uluslararası sınavlar için ÖSYM arasından belirlenmiş eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi: 

En az 8 saat ders vermek şartı ile, en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Ders verme faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarının verimli kullanılabilmesi için, 5 iş günü (seyahat süresi hariç) olarak belirlenmiştir.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, sadece Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre başvuru yapabilir. Alan dışı başvuru yapmanız durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Kurumlararası Anlaşma Listesi için tıklayınız.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formunun doldurulması.
 2. Gidilmesi planlanan anlaşmalı üniversiteden alınan davet mektubu
 3. Geçerli yabancı dil belgesi
 4. Dersin verileceği dilde eğitim veren ülkelerde lisans/yüksek lisans veya doktora eğitimi alınmış ise ilgili derecenin diploması
 5. Ders verdiğini gösterir Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (Araştırma Görevlileri için)
 6. Engelli personel durumunda rapor
 7. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatını kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.

 EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ: 

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam eden ve fiilen görev yapan tam / yarı zamanlı ve kadrolu / sözleşmeli (hizmet alımı / şirket personeli hariç) üniversitemiz personelinin (akademik ve/veya idari) program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet türüdür. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimi, iş gözlemleri) alması mümkündür.  Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi:

En az ardışık 2 iş gün ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

Eğitim alma faaliyeti için önerilen “hibeli” hareketlilik süresi, uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için ve üniversitemize tahsis edilen hibe tutarının verimli kullanılabilmesi için, 5 iş günü (+ 2 gün seyahat süresi) olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliği kurumları: 

Program Ülkeleri

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili kuruluşlara gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olabilir.

NOT: Gidilecek Yükseköğretim kurumu ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur.

Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile kurum/kuruluş bulur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. Kurum/kuruluş bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız ya da tanıdıklarınızdan yardım istenebilir. Staff Training alanında Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları listesinde belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

 1. Online Başvuru Formu
 2. Gidilmesi Planlanan kurum/kuruluş/işletmeden Alınan Davet Mektubu (varsa)
 3. Geçerli Yabancı Dil Belgesi (varsa)
 4. Engelli personel durumunda rapor
 5. Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge

Karşı kurumdan davet mektubu talep ederken örnek davet mektubu formatını kendinize göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.

ERASMUS PERSONEL BAŞVURUSU PROJE, SÜRE ve KONTENJAN BİLGİLERİ

Proje numaraları: 2019-1-TR01-KA103-065418 2020-1-TR01-KA103-082198

Hareketlilik Başvuru Türü: Personel Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği

Kontenjan: Ders Verme Hareketliliği: 4 kişi

Eğitim Alma Hareketliliği: 5 kişi

(Birden fazla başvurunun olduğu her akademik/idari birim için en fazla bir kişilik kontenjan planlanmaktadır).

Hareketlilik süresi: 5 gün (faaliyet için)

2019 Proje bitiş tarihi: 31 Mayıs 2022. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır. 

2020 Proje Bitiş Süresi: 31 Mayıs 2023. Tüm hareketlilik faaliyetleri bu tarihten önce tamamlanmalıdır. 

Hibe tutarları: 

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (€)
1.        Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2.      Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3.      Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya 119

 Seyahat Giderleri:

Seyahat gideri hesaplamalarında aşağıdaki linkte yer alan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılmaktadır.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Söz konusu “mesafe hesaplayıcısı” aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilerek, aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmaktadır.

Elde edilen ‘’km’’ değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 km arası 20
100-499 km arası 180
500-1999 km arası 275
2000-2999 km arası 360
3000-3999 km arası 530
4000-7999 km arası 820
8000 km ve üzeri 1500

Yerleştirme

Yerleştirmeler takvimde belirtilen tarihte açıklanacak, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Yerleştirme listesi yayınlandıktan sonra 5 (beş) gün itiraz süreci mevcuttur. Bu süreçte, personelin dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir. İtirazlar incelendikten sonra başvuru takvimi uyarınca kesin liste yayınlanacaktır.

Hareketlilik hakkı kazanan adayların 01.12.2021 tarihine kadar kabul mektubu ve gidilecek kurum imzalı Mobility Agreement ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yedek adaylara süre tanınmasına başlanacaktır.

Asil ve Yedek Liste

Sonuçlar asil ve yedek adaylar şeklinde açıklanacaktır. Asil adayın herhangi bir nedenden dolayı hareketliliği gerçekleştirememesi üzerine yedek listede bulunan ve nihai puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yedek adaylar ile iletişime geçilecektir

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

13 Eylül 2021
563 kez görüntülendi