DÜSAM’da Ezop Anlatıları Konuşuldu

Öteki Buluşmalar program dizisi kapsamında yüz yüze konferanslarına devam eden DÜSAM, Dr. Mehmet Kuru’yu ağırladı.
Dr. Kuru: “Ezop Anlatılarında Yerelleştirme Tutumları Söz Konusu”
Sabancı Üniversitesi’nde görev yapan ve tarih alanında çalışmalarını sürdüren Kuru, dinleyicilere Ezop’la ilgili el yazmalarından örnekler sundu. Günümüze ulaşan anlatıların içeriğine dair önemli bilgiler aktaran Dr. Mehmet Kuru, kendi araştırmalarından yola çıkarak metinlerin içeriğine nüfuz etti. Örnek metinler göstererek Ezop’un farklı toplumlarda nasıl tasvir edildiğiyle ilgili bilgilere değinen Kuru, konuşmasının bütününde Ezop anlatılarının nasıl dolaşıma girdiğine yer verdi. Metinleri incelerken gözlemlemiş olduğu yerelleştirme tutumlarına değinen Kuru, cümle aralarında “remzetme” ifadesini kullanarak Ezop anlatılarının alımlanma biçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
“Hikâyenin Remzi: Erken Modern Osmanlı Dünyasında Ezop Anlatıları” başlıklı konferans, dinleyicilerin aktif katılım ve sorularıyla sona erdi.
10 Haziran 2022