BAP 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı

Üniversitemiz Proje Ofisi tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 yılı 2. dönemi için çağrıya çıkılmıştır. Proje başvuruları 22.11.2021 tarihinde başlamıştır. Başvuru şekli ve ayrıntılı bilgi için projeofisi.samsun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje Başvuruları Başlangıç – Bitiş Tarihleri

Proje Türü Başvuru Başlangıç-Bitiş
5501-Bilimsel Araştırma Projeleri 22.11.2021 – 31.12.2021
5502-Güdümlü Proje 22.11.2021 – 01.08.2022
5503-Lisansüstü Tez Projeleri Sınırlama Yoktur

Başvuruda Kullanılacak ve Teslim Edilecek Evraklar: Proje Başvuru Formu, EK-1 İş Paketleri ve Çalışma Takvimi, EK-2 Bütçe Formu, Proforma Faturalar, Teknik Şartnameler (varsa), Etik Kurul Belgesi (gerekliyse).

Proje Başvuru Şekli: 2021 yılı II. dönemi proje başvuruları için hazırlanan evraklar EBYS üzerinden kurum amirinin (dekan/müdür) imzasıyla Proje Ofisi’ne gönderilecektir. Proje başvuru formları ve diğer ekler EBYS üzerinden gönderilen yazıya ek olarak iliştirilecektir. Fiziksel ortamda herhangi bir evrak teslimi yapılmayacaktır.

Öncelikli Alanlar: 2021 yılı II. dönemi projelerinin değerlendirmesinde TÜBİTAK tarafından 2021 yılı için belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları’ndaki alanlara öncelik verilecektir.

İlgili alanlara şu linkten ulaşılabilir: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf

Ayrıntılı bilgi için projeofisi.samsun.edu.tr web sitesini inceleyebilirsiniz.

 

Proje Başvurusu İçin Yardımcı Bilgiler

Proje Alanı: Proje önerisinin Fen, Sağlık ve Sosyal Bilim alanlarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

Proje Süresi: Proje süresi ek süre dahil en çok 36 (otuz altı) ay içinde tamamlanır. Bu nedenle teklif edilen projelerin maksimum süresi 24 (yirmi dört) ay olmalıdır. Projenin değerlendirilme süresi de dikkate alınarak, başlama ve bitiş tarihleri belirtilmelidir. (Proje değerlendirme süresi en fazla 3 ay sürecektir.)

Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve araştırmacının adı, soyadı, unvanı ve akademik birimi ile projedeki görevlerinin tanımı belirtilmelidir. Yürütücü dışındaki araştırmacılar, Samsun Üniversitesi mensubu olmayabilir.

Projeyi Destekleyen Diğer Kuruluşlar: BAP dışında projeye destek verecek diğer kuruluşlar varsa adları ve sağlayacakları destek miktarı belirtilmelidir.

Proje Bütçesi: Çalışma planına göre yolluk giderleri, hizmet alımları, sarf malzeme alımları, makine ve teçhizat alımları ile toplam bütçe tutarı belirtilmelidir. Bu nedenle Ek-2 Bütçe Formu eksiksiz doldurulmalıdır.

Proje bütçesi hazırlarken 2021-3 sayılı komisyon kararları gereği aşağıdaki 7 husus dikkate alınmalıdır.

  1. Proje Başvurusunda teslim edilecek olan Ek-2 Bütçe Formunda belirtilen Makine-Teçhizat, Sarf Malzeme, Hizmet Alımı ve Seyahat Gideri harcama kalemlerinin gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Harcama kalemleri gerekçelendirilmeyen proje teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.Ayrıca proje sahipleri projelerinde belirtecekleri harcama kalemlerini uygun bütçe fasıllarında belirtmelidirler.
  2. Projelerde yardımcı personel ve/veya bursiyerler için yazılan harcama kalemleri desteklenmeyecektir.
  3. Proje ekibinin yurtdışı kongre/konferans/sempozyumlara katılmak için belirtecekleri harcama giderlerine destek verilmeyecektir.
  4. Proje kapsamında alınması önerilen Makine-Teçhizat ürünleri için teknik şartnameler ve proforma faturalar hazırlanarak proje önerisine eklenmelidir.

(Önemli not: Proforma faturalar firmaların antetli kağıdına basılmalıdır. E-ticaret sitelerinden alınan fiyat beyanları proforma fatura olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kamu kurum/kuruluşlarından alınacak malzeme veya hizmet alımları için kamu kurum/kuruluşlarının internet sitelerinden alınan fiyat beyanları proforma fatura olarak kabul edilmektedir.)

  1. 2021 yılı II. Dönemi çağrısı kapsamında sunulacak projeler için kırtasiye, fotokopi için sağlanan destek sınırı 2021 yılı için 500,00 TL olarak belirlenmiştir.
  2. Projelerde kitap alımı istemi yer alabilir. Ancak, istenilen kitaplar projenin materyali olmak zorundadır. Alınan kitaplar, üniversitemiz kütüphanesine demirbaş kaydedilir ve proje sonuçlanana kadar kullanım hakkı proje yürütücüsünde olur.
  3. Proje değerlendirmesinde daha önce Samsun Üniversitesi BAP’tan proje yapmayan öğretim elemanlarına öncelik verilecektir.

Proje Desteği Üst Limitleri: 

Proje Türü Destek Üst Limiti (TL)

(KDV Dahil)

5501-Bilimsel Araştırma Projeleri 50.000
5502-Güdümlü Proje 75.000
5503-Lisansüstü Tez Projeleri 12.000

 

5502-Güdümlü Projelerine İlişkin Açıklama

Samsun Üniversitesi, “Ulusal ve Uluslararası Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yarışmalarına Hazırlık Destek Çağrısı” başlığı güdümlü proje çağrısına çıkmıştır. Özellikle TEKNOFEST 2022’nin Samsun merkezli olarak Karadeniz Bölgesi’nde yapılacağı düşünüldüğünde bireysel/takım projelerine destek olmak amacıyla açılan bu çağrının proje kültürünü lisans seviyesinde başlatmayı hedefleyen üniversitemiz için ayrı bir önem taşımaktadır. Samsun Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitemiz öğretim elemanları (doktorasını, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış) ile başvurabilecekleri bu çağrı 1 Ağustos 2022 tarihine kadar açık olacaktır.

Çağrı Adı: Ulusal ve Uluslararası Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yarışmalarına Hazırlık Destek Çağrısı

Son Başvuru: 1 Ağustos 2022

Destek Limiti: 75.000 TL

Proje Süresi: En az 6 ay en fazla 12 ay

Ön Şart: Yarışmaya başvurulduğunu belgelemek gerekmektedir.

Yayın Şartı: Bu çağrı özelinde yayın şartı aranmamaktadır.

Samsun Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci toplulukları/takımları bu çağrıya başvuruları Proje Danışmanları tarafından yapabileceklerdir.

Bu çağrı kapsamında seyahat giderleri, konaklama giderleri ve iaşe giderleri desteklenmeyecektir.

Bu çağrıya başvuran veya bu çağrı kapsamında destek alan projelerin ilaveten sponsor desteği alması sorun teşkil etmeyecektir. Proje başvuru öncesi sponsor desteği alan projelere öncelik verilecektir.