8. Bilim Günleri Kongresi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından 9-11 Mayıs 2022 tarihlerinde 8.Bilim Günleri Kongresi düzenlenecektir. Pandemi nedeniyle online gerçekleşecek kongre sonunda sağlık, fen ve sosyal bilimlerde tüm güncel konular tartışılacaktır. Etkinlikte, sunulan bildiriler kongre kitabında yayımlanacaktır. Yazarların talep etmesi halinde, Kongre Bilim Kurulu tarafından seçilecek bildiriler, Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences Dergisinde hakem değerlendirmesinden sonra tam metin olarak yayımlanmaya hak kazanacaktır.