4/D Sürekli İşçi Personel Alımı İlan Sonuçları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sürekli işçi alımı ile ilgili başvuru, değerlendirme ve mülakat  süreçleri tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.

 Not: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 ASIL ADAYLARIN MÜRACAATLARI:

Başlangıç       : 30 Eylül 2019 Pazartesi (mesai başlangıcı)

Bitiş                : 02 Ekim 2019 Çarşamba (mesai bitimi)

Asıl Adayların Müracaatlarında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

  1. Sağlık Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır)
  2. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  3. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
  4. Güvenlik Soruşturması Formu *(2 adet)
  5. Başvuru Şartlarında Talep Edilen Belgelerin Asıl Nüshaları
  6. 4/D Sürekli işçi İş Sözleşmesi (Personel Daire Başkanlığında Müracaat sırasında şahsen imzalanacaktır.)

*Güvenlik Soruşturması Formu http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden, formun altında belirtilen hususlara dikkat edilerek bilgisayar ortamında doldurulup tek nüsha halinde fotoğraflı ve  ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

Asıl olarak ilan edilen adayların, müracaat başlangıç-bitiş tarihleri içerisinde yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Asıl olarak ilan edildiği halde süresi içerisinde istenen evraklarla müracaat etmeyenler

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler (Bu durumda adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananların başvurusu iptal edilecektir.

Bu durumda sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlan olunur.

 

 

27 Eylül 2019
6.518 kez görüntülendi