4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlan Sonuçları

27.08.2019 tarih ve 38871 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.

Not: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ASIL ADAYLARIN MÜRACAATLARI:

Başlangıç       : 16 Eylül 2019 Pazartesi (mesai başlangıcı)

Bitiş                : 20 Eylül 2019 Cuma (mesai bitimi)

Asıl Adayların Müracaatlarında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

  1. Sağlık Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır)
  2. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  3. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)
  4. Güvenlik Soruşturması Formu *(2 adet)
  5. Başvuru Şartlarında Talep Edilen Belgelerin Asıl Nüshaları

*Güvenlik Soruşturması Formu http://pdb.samsun.edu.tr/formlar/ adresinden, formun altında belirtilen hususlara dikkat edilerek bilgisayar ortamında doldurulup (ilgili belgenin bir sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir), ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

Asıl olarak ilan edilen adayların, müracaat başlangıç-bitiş tarihleri içerisinde yukarıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Asıl olarak ilan edildiği halde süresi içerisinde istenen evraklarla müracaat etmeyenler

İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler (Bu durumda adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananların başvurusu iptal edilecektir.

Bu durumda sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlan olunur.

14 Eylül 2019
6.968 kez görüntülendi