4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı (19.10.2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete)

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar “da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

4/B sözleşmeli personel alım ilan metni için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız. (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.)

Duyuru Başlama Tarihi : 19.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 02.11.2021

19 Ekim 2021
25.521 kez görüntülendi