2021 Akademik Teşvik Ödeneği Süreci

 

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Akademik Teşvik Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekenler

YÖKSİS’ten Teşvik Başvurusu İçin Temin Edilen Belgeler

Akademik Teşvik Başvuru Dosyası

S4.2.6/FRM01 Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi

S4.2.6/FRM02 Araştırmacı Beyan Formu

S4.2.6 FRM03 Araştırmacı Kurum Değişikliği Beyan Formu

S4.2.6 FRM04 Araştırma Alanı Beyan ve Uygunluk Formu

 

İlgili Kılavuz, Yönetmelik ve Diğer Formlar

SAMÜ-Akademik Teşvik Kılavuzu 2021

Akademik Teşvik Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

S4.2.6/FRM05 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (BATBİK) Değerlendirme Formu

 

Başvuru dosyalarının hazırlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1. Poşet dosya kullanılmaması
2. Her türlü belgenin zımbalanmadan delgeç kullanılarak mavi şeffaf dosyalara eklenmesi
3. Bölümlerin tüm başvuruları tek bir klasörde birleştirmesi
4. Akademik teşvik başvuru formundaki sıralamaya göre dosya içeriklerinin hazırlanması
5. Bireysel başvuru dosyalarında öğretim elemanının, bölüm dosyalarında ise bölüm adının yazılması

 

Not1: Akademik Teşvik Başvuru dosyasının en başında “Form 1. Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi” yer almalıdır. Kontrol listesini hem teşvik için başvuruda bulunan öğretim elemanının hem de birim teşvik komisyonu üyelerinin imzalaması zorunludur.

Not2: İlgili formlara https://kalite.samsun.edu.tr/standart-formlar/ adresinden ulaşılabilmektedir.