Genel Sekreterlik

Anasayfa » Genel Sekreterlik

Doç. Dr. Salih KESGİN
(Genel Sekreter)

1981’de dünyaya gelen Salih KESGİN, 1999 yılında Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ortaöğrenimini tamamlamasının ardından, 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde‚ “İlgili Hadisler Bağlamında Çeşitli İnanç Gruplarının Arap Yarımadasından Sürülmesi” konulu yüksek lisansını 2005 yılında, Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ise “Text, Interpretation and Law” başlıklı çalışmasıyla ikinci yüksek lisansını 2009 yılında tamamlamıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde‚ “Hadisin Tespit ve Değerlendirilmesinde Anlama Sorunu” konulu doktora çalışmasını 2012 yılında tamamlayan KESGİN, akabinde başladığı ikinci doktorasını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi anabilimdalında sürdürmektedir.

Londra Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve Bosna Hersek Bihaç Üniversitesinde misafir araştırmacı ve öğretim üyesi olarak bulunan Doç. Dr. Salih KESGİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak hizmet ederken 26.10.2018 tarihinde Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

Genel Sekreterin Görevleri

Üniversitemiz Genel Sekreterliği Birimi; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 26.maddesi ile kurulmuştur. Kararnamenin 27.maddesinde Genel Sekreterin yetki, sorumluluk ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter,üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında,kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  1. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli,düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  2. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması,korunması ve saklanmasını sağlamak,
  3. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  4. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
  5. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  6.  Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  7. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  8. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.