Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Anasayfa » Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak kaydıyla, Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak.
b) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
c) Model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi; plan analiz, ölçme, deney, tamir, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporları düzenlemek.
d) Faaliyet alanı ile ilgili olmak kaydıyla insan ve hayvan sağlığı hizmetlerine ilişkin yataklı, yataksız, sabit, geçici kuruluşlar ve konaklama tesisleri işletmek.
e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
f) Faaliyet alanı ile ilgili olarak her türlü mobilya ve dekorasyon üretimi yapmak ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartı ile pazarlamak ve satmak.
ğ) Faaliyet alanı ile ilgili olarak su ürünleri üretimi için gerekli mal, ürün ve hizmet alımı yapmak ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartı ile pazarlamak ve satmak.
h) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirmek suretiyle faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş, mal ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartı ile pazarlamak ve satmak.